GEMEENTES BETREKKEN BIJ HET SOCIALE WOONBELEID

 

In oktober is het zover: lokale verkiezingen. Hoe belangrijk is de band met het lokale bestuur voor een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor? Woonwoord sprak met Myriam Indenkleef, directeur van SHM Nieuw Dak, en Yannick Claes, coördinator van SVK Waasland.

 

Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Tijdens hun campagne stellen de politieke partijen hun standpunt over sociaal wonen scherp. Ook op de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren hebben deze verkiezingen een duidelijke impact. Niet alleen het beleid kan wijzigen, maar ook de vertegenwoordigers in hun raden van bestuur kunnen wisselen. Woonwoord sprak met Myriam Indenkleef, directeur van SHM Nieuw Dak, en Yannick Claes, coördinator van SVK Waasland over het belang van een goede samenwerking met het lokale bestuur.

 

Eerst en vooral: wat is de band tussen uw organisatie en het lokale bestuur?

Yannick: “Wij zijn een OCMWvereniging. Ons werkgebied bestaat alleen uit gemeentes waar het OCMW of de gemeente ons vroeg om er actief te zijn en zich engageerde in onze werking. Zonder een engagement van de betrokken deelgenoot starten we niet in een gemeente. Dat zorgt dus sowieso al voor een sterke band. Ze staan ook letterlijk vermeld in onze statuten. Daarnaast is elk OCMW vertegenwoordigd met één afgevaardigde in ons dagelijks bestuur dat één keer per maand samenkomt.”

Myriam: “Ook bij ons zijn de stad en het OCMW de meerderheidsaandeelhouder. Da’s op zich al erg belangrijk voor de band. Wij werken in vier gemeentes, waarvan Genk de grootste is met ongeveer 13% sociale huurwoningen. Dat percentage valt mede te verklaren door de mijngeschiedenis van de stad.”

 

Hoe verloopt het lokale woonoverleg in de praktijk?

Yannick: “Wij zijn actief in zeven gemeentes. Dat betekent dus ook zeven verschillende vergaderingen van het lokale woonoverleg. Niet weinig, maar ik probeer toch zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Je kenbaar maken als partner helpt zeker ook in de samenwerking en de betrokkenheid bij onze werking. Regelmatig geven we daar ook een update over onze groei of spreken we nieuwe promomomenten voor eigenaars af.”

Myriam: “Het lokale woonoverleg lijkt stilaan te evolueren naar een effectief lokaal overleg over (lokaal) wonen, waar het tot nu toe vooral een administratief orgaan was om projecten goed te keuren. Waar we vroeger aparte werkgroepen hadden voor het woonbeleidsplan en sociaal woonbeleid, worden de besprekingspunten van deze werkgroepen nu meer opgenomen binnen het lokale woonoverleg. De invloed en coördinerende rol van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) is daarbij bepalend geweest. Dat IGS bestaat net uit de vier gemeentes waar Nieuw Dak, SVK Het Scharnier en Landwaarts actief zijn.”

 

 

“Door de vele samenwerkingen binnen de stad, gemeentes en het intergemeentelijk samenwerkingsverband is er een permanente, brede aandacht voor wonen.”
Myriam Indenkleef

 

Is er een goede samenwerking met het lokale bestuur? Wat is de perceptie op sociaal wonen?

Myriam: “Ik ervaar een goede samenwerking met alle lokale overheden van ons werkgebied. Uiteraard is er een verschil in de wijze waarop we samenwerken, al door de grootte van de gemeente. Wat Stad Genk betreft, denk ik dat samenwerken in de cultuur, zelfs het DNA, van de stad zit. Zo heeft Stad Genk verschillende plannen, zoals het stedelijk woonbeleidsplan, het beleidsplan voor personen met een handicap, een seniorenbeleidsplan,… Nieuw Dak is bij al deze plannen betrokken, zowel bij de uitwerking als de uitvoering ervan. We vinden dat erg belangrijk om daaraan mee te werken. Door samen aan tafel te zitten en te overleggen, bereik je iets. Met die plannen denkt het lokale bestuur ook op lange termijn, verder dan de eigen legislatuur. Dat is voor ons absoluut nodig, zeker ook rekening houdend met de doorlooptijd van bouw- en renovatieprojecten die gemakkelijk vijf jaar bedraagt.”

Yannick: “Wij hebben overal een goede samenwerking, maar de manier ervan hangt van ons aantal woningen in de gemeente af. Waar we groter zijn, zitten we al meer in stuurgroepen rond bepaalde projecten. Waar we kleiner zijn, focust de samenwerking vooral op onze groei in die gemeente. We zien dat de lokale mandatarissen en afgevaardigden dan echt actief eigenaars doorsturen, ons vragen infomomenten voor eigenaars te organiseren,… Sowieso ervaren we de perceptie overal erg positief.”

Myriam: “Voor Nieuw Dak is het belangrijk dat sociaal wonen wordt ervaren als een oplossing voor armoede en niet alsof het armoede zou aantrekken. Door de vele samenwerkingen binnen de stad, de gemeentes en het IGS is er een permanente, brede aandacht voor wonen – we krijgen ook van andere lokale organisaties regelmatig signalen om samen te werken.

 

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n brede samenwerking?

Myriam: “De verbeteroperatie van de logementen, een woonvorm die stamt uit de tijd van de mijnen. Alleenstaande mannen, soms ex-mijnwerkers, woonden vaak nog op deze kleine kamers. Nieuw Dak heeft twee logementen opgekocht, gerenoveerd en omgevormd tot studio’s, in een samenwerkingsverband met de stad, het OCMW en het CAW, waarbij die laatste organisaties voor begeleiding zorgen. Zelf initiatief nemen in een samenwerking zorgt er ook voor dat er een grotere wisselwerking is. Het lokale bestuur beschouwt je als een actieve partner, waardoor je meer op de hoogte bent en inbreng krijgt in het lokale beleid.”

 

Welk communicatiebeleid is nodig?

Yannick: “Een transparante communicatie is erg belangrijk. Zo vonden wij het nodig om een open communicatiebeleid te voeren naar onze raad van bestuur. Onze raad van bestuur komt maar een paar keer per jaar samen, doordat ons dagelijks bestuur elke maand vergadert. We merkten dat er vaak vragen rezen tijdens de raden van bestuur. Met een transparanter communicatiebeleid konden we die ondervangen. Nu ontvangen zij altijd alle verslagen van het dagelijks bestuur. Zo zijn de raadsleden te allen tijde op de hoogte van de werking.”

Yannick: “Binnen ons SVK is er trouwens een erg uniforme manier van samenwerken. We werken voor elke gemeente op dezelfde manier. Er zijn dus geen doelgroepenplannen of dergelijke. Iedereen ondersteunt dat ook. Dat vind ik persoonlijk een erg belangrijke eigenschap binnen ons SVK: iedereen voelt zich gelijk behandeld.”

 

 

“Binnen ons SVK is er een erg uniforme manier van samenwerken. We werken voor elke gemeente op dezelfde manier.”
Yannick Claes

 

 

De laatste jaren sloten er ook steeds meer gemeentes aan bij jullie SVK. Hoe pakten jullie dat aan?

Yannick: “Klopt. Er moet sowieso al een politiek draagvlak zijn. Is dat er, dan begint alles met een goed gesprek met de burgemeester, de voorzitter van het OCMW en de schepen van Wonen. We leggen uit wat we doen en wat we verwachten van het lokale bestuur. We merkten dat we vaak gewoon nog niet voldoende bekend waren. Nu meer gemeentes aansluiten, werkt dat ook als een hefboom.”

 

Voelen jullie dat de lokale verkiezingen eraan komen?

Yannick: “Nog niet. Wel voel ik dat er veel vragen zijn over de fusie van OCMW en gemeentes en wat dit als impact op de afvaardiging in onze organisatie heeft.”

Myriam: “We voelen wel dat er een beetje meer met een vergrootglas op onze werking gekeken wordt. Maar, algemeen hebben wij een goede relatie met alle politieke partijen. Daar werken we ook aan, zowel in onze schriftelijke communicatie met bijvoorbeeld nieuwsbrieven, als in onze livecontacten bijvoorbeeld op netwerkmomenten of bij toelichtingen op een commissie van de gemeenteraad.”

 

Daarna wisselen ook de bestuurders. Hoe pakken jullie dat concreet aan?

Myriam: “We vinden het erg belangrijk om hen te laten kennismaken met onze organisatie, het beleid, de regelgeving,… Daar steken we veel tijd in. Zo nemen we ze bijvoorbeeld mee op rondrit langs ons hele patrimonium één keer per jaar. Eén keer per legislatuur nodigen we hier ook alle OCMW- en gemeenteraadsleden op uit. Het contact met onze personeelsleden is daarbij belangrijk. Daarnaast vragen we ook aan onze afgevaardigden om het te signaleren als ze iets over onze huurders of organisatie horen. Zo kunnen we daar snel en vlot op inspelen.”

Yannick: “Ook wij investeren er erg in om onze nieuwe bestuurders wegwijs te maken in onze organisatie. Een rondrit langs het patrimonium lukt natuurlijk niet bij een SVK, maar wij hebben wel onze nieuwjaarsreceptie voor onze bestuurders en personeelsleden.”

 

Tekst: Tine Hendrickx, woordvoerder
Foto's: Ivo Hendrikx en Jan Loeman

 

Waar zijn SHM Nieuw Dak en SVK Waasland actief?

SHM Nieuw Dak

  •  > 3685 woningen
  •  > actief in vier gemeentes: Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal
  •  > Opglabbeek en Zutendaal hebben nog een Bindend Sociaal Objectief.

SVK Waasland

  •  > 340 woningen in beheer
  •  > Actief in Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Sint-Gillis- Waas, Zwijndrecht (sinds 2015), Lokeren (sinds 2017), Waasmunster (sinds 2018).
  •  > Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster hebben nog een Bindend Sociaal Objectief.