HOE PAK JE HUURACHTERSTAL AAN?

 

Sociaal verhuurkantoor Het Scharnier uit Genk werkt nauw samen met de naburige OCMW’s om huurders met huurachterstallen te begeleiden en uithuiszettingen zoveel mogelijk te vermijden. Elke Acciani, coördinator van Het Scharnier, legt uit hoe deze samenwerking precies verloopt.

 


Wat gebeurt er als een huurder bij het SVK zijn huur niet betaalt?

“Na een maand krijgt de huurder een aangetekende brief. Wanneer een bewoner twee maanden na elkaar zijn huur niet betaalt, ontvangt hij een tweede aangetekende brief en vragen we aan het OCMW om een Lokale Adviescommissie (LAC) te organiseren. Een LAC is een vergadering met de huurder, het OCMW en het SVK.”

 

Wat doet zo’n LAC precies?

“Voor een LAC kan plaatsvinden, voert een maatschappelijk werker van het OCMW een uitgebreid sociaal onderzoek en gaat hij de huurder eventueel thuis bezoeken. De maatschappelijk werker bespreekt met de huurder wat de redenen zijn voor het niet (kunnen) betalen van de huur en hoe hij zijn achterstallen zou kunnen wegwerken. Tijdens de vergadering van het LAC bespreken de huurder, het OCMW en het SVK welke mogelijkheden er zijn om de huurachterstallen weg te werken en nemen ze samen een LAC-beslissing. Die beslissing kan een afbetalingsplan omvatten of kan betekenen dat er budgetbegeleiding wordt opgestart. Als de huurder de beslissing van het LAC toch niet zou naleven, geeft het SVK de opzeg. De huurder kan dan enkel nog het volledige bedrag eenmalig aflossen.”


Hoe kwam de samenwerking met de OCMW’s in het werkingsgebied van uw SVK tot stand?

“De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak heeft hetzelfde werkingsgebied als ons SVK en werkt al langer samen met de OCMW’s via de organisatie van Lokale Adviescommissies. Omdat Nieuw Dak daarmee goede resultaten behaalde, was het niet moeilijk om de OCMW’s te overtuigen deze werkwijze ook voor het SVK toe te passen. Belangrijker was het overtuigen van de drie betrokken vredegerechten. Het is noodzakelijk dat zij de werkwijze via een LAC erkennen en beschouwen als een verzoeningspoging. Een verzoek tot uithuiszetting moet immers altijd via het vredegerecht verlopen.”

 

Welke voordelen biedt deze aanpak van huurachterstallen, zowel voor het SVK als voor de huurder?

“Het voordeel voor het SVK is dat ze huurachterstallen kan innen zonder extra kosten te moeten maken of juridische procedures te voeren. Voor huurders is dan weer het grote voordeel dat ze op een laagdrempelige manier in contact komen met het OCMW en kunnen rekenen op begeleiding op maat.”

 

Merkt u een verschil met het verleden?

“De eerste jaren na de invoering van de Lokale Adviescommissie Wonen merkten we dat de huurachterstallen daalden tot minder dan de helft in vergelijking met de periode voordien. Ook het aantal uithuiszettingen verminderde sterk. Vandaag merken we dat het aantal opgezegde huurcontracten opnieuw stijgt, doordat de aanpak via een LAC niet werkt voor sommige huurders. Vaak zijn dit bewoners die met verschillende problemen kampen of al een collectieve schuldenregeling hebben. Desondanks blijft de balans erg positief.”

 

Tekst: Elsie Luppens, adjunct van het diensthoofd overheidsopdrachten