RUGBYCLUB BEREIKT KANSARME JONGEREN


In Eine, een deelgemeente van Oudenaarde, weten ze hoe sport en spel kinderen en volwassenen bij elkaar kunnen brengen. En dat met dank aan de Rhino’s, een rugbyclub met een groot hart. Woonwoord sprak met Jeanique Van den Heede en Ilse Van den Steene van SHM Vlaamse Ardennen.


Jeanique vertelt hoe het allemaal begon. De afgelopen jaren bouwde rugbyclub de Rhino’s uit Oudenaarde haar jeugdwerking sterk uit en werkte ze rond participatie en inclusie. De Rhino’s wilde ook meer kansarme jongeren bereiken. Daarom nam de club contact op met het OCMW van Oudenaarde, dat op haar beurt contact opnam met SHM Vlaamse Ardennen. Het begin van een brainstorm.

 

De Rhino’s werkt een eerste concept uit, dat wordt gewikt en gewogen in een aantal focusgroepen. OCMW Oudenaarde ziet er brood in, omdat zo de nodige dienstverlening en ondersteuning kan worden verleend aan een kwetsbare doelgroep. Het is ook een middel om de werking van de OK-pas tot bij de mensen te brengen. Dat is een pas die kansarmen korting biedt op school en vrijetijdsactiviteiten. Zo kunnen ook kinderen uit kwetsbare gezinnen zich bijvoorbeeld inschrijven bij sportclubs.

 

 

LOCATIE GEZOCHT

Vervolgens gaat SHM Vlaamse Ardennen op zoek naar een geschikte locatie: een wijk met veel jongeren, waar weinig speelaccommodatie is en waar al eens klachten zijn dat kinderen spelen op plaatsen waar dat niet mag. De Weversstraat in de deelgemeente Eine, alles bij elkaar goed voor zo’n 105 huurwoningen, blijkt een goede locatie. Kinderen tussen 6 en 12 jaar oud zijn de doelgroep van het project.

 

Eine biedt wel wat mogelijkheden. Vlak naast de wijk ligt er een oude gemeenteschool waarvan de speelplaats gebruikt kan worden. De jeugdbeweging gebruikt de school ook en de stad wil er een ontmoetingscentrum van maken. Bij gebrek aan een grasveld en ook door de onmiddellijke nabijheid met de sociale wijk, gooit de organisatie het over een andere boeg. Niet enkel rugby, maar ook sport en spel worden ingelast. Het siert de Rhino’s dat zij het hiermee eens zijn en het project enthousiast blijven trekken. Zij leveren de monitoren die alles in goede banen leiden en die voor animatie zorgen. Doordat de bestaande jeugdbewegingen en sportclubs in Eine de kinderen van de wijk niet aantrekken, focust men op een andere aanpak.

 

WERKEN AAN SAMEN LEVEN

Gaandeweg wordt duidelijk dat naast sport en spel, ook het aspect samenleven van belang is. De generatiekloof brengt misverstanden tussen jongeren en ouderen met zich mee en ook dat is een actiepunt. Zo wordt ervoor gezorgd dat de ouders een koffie kunnen drinken 17 als ze ‘s morgens hun kinderen brengen. Ook wordt een uitstap naar het theater met de kinderen georganiseerd, als extra publiciteit voor de OK-pas. Het project sluit af met een buurtfeest voor alle bewoners.


Hoe bereikte dit initiatief de kinderen? Vrijwilligers bussen een folder over de buurtsportweek in alle woningen van de wijk en bellen aan bij gezinnen met kinderen om meer uitleg te geven over het initiatief. In de twee weken voor de buurtsportweek houden de vrijwilligers telkens één initiatiedag. Dat om zowel ouders als kinderen vertrouwd te maken met het opzet en zo de drempelvrees weg te nemen. Ilse vertelt dat dit niet gelukt is. In de loop van de buurtsportweek moeten de vrijwilligers dagelijks aanbellen om de kinderen het huis uit te halen. En dat terwijl de meeste kinderen stonden te popelen om mee te doen.

 

GEDEELDE FINANCIERING

Uiteraard kost koken geld. De Rhino’s hebben via een projectaanvraag wat middelen verkregen. Daarnaast financiert het OCMW het middagmaal zodat de kinderen een maaltijd van maar 1 euro kunnen eten én stelt het OCMW tijdens de projectweek een medewerker ter beschikking. SHM Vlaamse Ardennen van haar kant financiert de communicatie. Ook CAW participeert en zorgt ervoor dat er medewerkers ter beschikking zijn. De ware helden in dit verhaal zijn de monitoren van de Rhino’s die dit in hun vrije tijd doen.

 

Ilse en Jeanique maken de balans op van al deze gezamenlijke inspanningen: een succes! De opkomst onder de kinderen is groot. Ook de allochtone kinderen uit de wijk nemen deel aan de buurtsport. Na de buurtsportweek blijkt bovendien dat de kinderen met elkaar blijven spelen, wat voordien niet het geval was.

 

Ook de interactie tussen jongeren en volwassenen blijkt een voltreffer. In de wijk ligt een moestuin voor volwassenen. De kinderen hebben daar een bloemenperk mogen aanleggen en dat charmeert dan weer de ouderen. Jong en oud hebben meer begrip voor elkaar. Ten slotte herhalen dezelfde actoren het buurtsportproject nog eens in de grote vakantie. Ook in juli kunnen de kinderen een week sporten en spelen met de monitoren van de Rhino’s. Iedereen is het erover eens dat op het elan van de paasvakantie moet worden doorgegaan. Het zou een verkeerd signaal zijn om nu niks meer te doen in de Weversstraat.

 

Tekst: Gerd De Keyser, coördinator Wonen-welzijn
Foto: SHM De Vlaamse Ardennen