VERVANGINGSBOUW IN DE VOGELWIJK

 

In de Vogelwijk brak SHM De Mandel 22 verouderde sociale huurwoningen af om er 23 nieuwe in de plaats te bouwen. De woningen liggen in de Zwaluwstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat en Koekoekstraat in Torhout.

 

De woning in de Lijsterstraat nummer 17 was ongeschikt verklaard door stabiliteitsproblemen en vocht. De huurder van die woning kreeg onmiddellijk een andere woning. Na onderzoek bleek dat de fundering ondermaats was omdat er onder de vloer enkel zand lag en de gemene muur bestond uit een enkele steen. SHM De Mandel besliste om niet enkel deze woning in orde te brengen, maar startte een project op om alle huurwoningen in de wijk aan te pakken. Aangezien de woningen allemaal dateren uit de jaren ’60, verwachtte de maatschappij dat er in de andere woningen gelijkaardige problemen zouden opduiken. Heel wat zittende huurders kochten in de loop der jaren hun woning in de wijk over, waardoor er nog 22 huurwoningen overbleven.

 

 

HERHUISVESTING BEWONERS

Eén van de 22 af te breken woningen stond dus leeg wegens ongeschiktheid. Voor de overige 21 bewoners zocht SHM De Mandel een oplossing. De huurders moesten verplicht verhuizen. De SHM bracht hen op de hoogte met een huisbezoek. Ze bespraken de mogelijkheden en de wensen voor een andere huurwoning. Slechts 1 bewoner keerde terug naar een andere woning in de wijk. De rest niet omdat ze met 1 of 2 in een huis met drie slaapkamers woonden. Zo ging de SHM ineens ook de onderbezetting tegen.


Om de bewoners zo weinig mogelijk hinder te bezorgen, koos SHM De Mandel ervoor om het project in twee fases te laten verlopen: de eerste fase omvatte de afbraak van acht woningen en de bouw van negen nieuwe. Pas nadat die woningen opgeleverd werden, startten ze met de andere. Tijdens een infovergadering lichtten ze de volledige wijk in over alle plannen.

 

DE VERBOUWING

SHM De Mandel stelde in 2010 TV Claeys & Demeyere architectenbureau aan als ontwerper. Het architectenbureau maakte een mooi ontwerp om de buurt op te frissen en de gebouwen perfect te laten harmoniëren met de bestaande woningen.


Door de woningen in de Koekoekstraat te draaien, ontstond een groen pleintje aan de achterzijde. Daarom kregen die woningen een tuinpoortje. Het groene pleintje is ondertussen een echte ontmoetingsplaats voor de huurders, waar ook de kinderen samen kunnen spelen. In de Kanariestraat bevond zich de grootste groep aaneengesloten woningen waardoor hier een extra woning kon worden gebouwd.
Door het slechte weer tijdens de funderingswerken liepen de werken wat vertraging op: er bleef water staan op de bouwplaats waardoor de werken tijdelijk onderbroken werden. Ook bij het uitbreken van de elektriciteitstellers liep het soms mis: er was slechts één meter voor twee woningen voorzien. Die registreerde het verbruik wel afzonderlijk, maar was soms geïnstalleerd in een verkochte woning, waardoor daar een nieuwe teller geplaatst moest worden.

 

 

HET RESULTAAT

Het resultaat zijn dertien woningen met drie slaapkamers en tien woningen met vier slaapkamers, allemaal met een garage. Elke woning beschikt over een verharde oprit met betonklinkers. De groenzones voor de woningen werden heringericht door de wijzigingen aan de opritten. Er werden nieuwe openbare parkeergelegenheden aangelegd met aangepaste parkeer-plaatsen voor gehandicapten. Door het voorzien van een nieuw groen pleintje aan de Koekoekstraat krijgen de herbouwde woningen een uitweg achteraan. De woningen zijn allemaal verhuurd en de bewoners werden op 6 juli 2018 uitgenodigd voor de officiële inhuldiging.

 

Tekst: Ellen De Smet, medewerker communicatie
Foto's: SHM De Mandel