DE FINANCIERING VAN DE SHM’S IN EEN NOTENDOP

 

De Vlaamse overheid helpt sociale huurwoningen goedkoop te verhuren. Daarvoor subsidieert ze de projecten en de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Voor huurprojecten verstrekt ze gesubsidieerde en marktconforme leningen aan de sociale woonactoren. Met de Gewestelijke Sociale Correctie (GSC) probeert de Vlaamse overheid de tekorten bij de SHM’s op te vangen. Daarnaast is de VMSW het financieel coördinatiecentrum voor de SHM’s.

 

 

-1%-LENING EN MARKTCONFORME LENINGEN VOOR HUURPROJECTEN

Momenteel is het niet mogelijk om als SHM op de private markt te lenen. SHM’s kunnen enkel bij de VMSW terecht voor financiering. De VMSW biedt een -1%-lening en voordelige marktconforme leningen.

 

Als je huurwoningen bouwt of renoveert, kun je via de VMSW een FS3-lening krijgen. Dat is een -1%-lening die je aflost op 33 jaar. Deze FS3-lening is een marktconforme lening met een tussenkomst van de Vlaamse overheid. Op de datum van de jaarlijkse aflossing geniet je zo van -1% rente. In 2017 gaf de VMSW voor 633 miljoen euro FS3-leningen aan de sociale woonactoren die huurwoningen bouwden of renoveerden.

 

De VMSW biedt ook voordelige marktconforme leningen aan. Je kunt een marktconforme lening onder meer krijgen voor het deel van de projectkost dat hoger ligt dan het maximale bedrag voor een gesubsidieerde lening.
Om leningen te geven aan woonactoren leent de VMSW rechtstreeks bij het Vlaamse Gewest.

 

GESUBSIDIEERDE WERKING SHM’S: GEWESTELIJKE SOCIALE CORRECTIE

Bij de SHM’s is de huurprijs van een sociale woning verbonden aan het inkomen van de huurder. Je kunt dus niet zelf beslissen over de huurprijs. In 2017 was de gemiddelde huurprijs van een sociale woning in Vlaanderen 303,6 euro per maand. Door de lage huurinkomsten krijgen de SHM’s hun nieuwe investeringsprojecten zelden financieel sluitend. De Vlaamse overheid introduceerde daarom de Gewestelijke Sociale Correctie (GSC). Een SHM kan zo voor haar totale werking een tegemoetkoming krijgen, om het
verschil tussen de totale geobjectiveerde huur- en andere inkomsten en de totale geobjectiveerde uitgaven op te vangen.

 

REKENING-COURANT BIJ DE VMSW

Een SHM heeft een rekening bij de VMSW: een rekening-courant. De betaalrekening bij de VMSW is de rekening-courant korte termijn. Een SHM kan de stand van haar rekening-courant raadplegen en verrichtingen uitvoeren via het Financieel informatiesysteem (FIS). Elk jaareinde kunnen de SHM’s een bedrag beleggen op 12 maanden. Dit bedrag komt op de rekening-courant lange termijn.

 

De SHM’s hebben in totaal 631 miljoen euro op hun rekening-courant korte en lange termijn staan. Geen enkele SHM staat negatief op haar rekening-courant. De VMSW volgt wel enkele SHM’s op onder preventieve begeleiding.

 

 

Op de hoogte blijven?
De VMSW verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief met nieuws over sociaal wonen. Schrijf je in via www.vmsw.be/nieuwsbrief

 

We nodigen alle nieuwe bestuurders uit voor een informatieavond over sociaal wonen in Vlaanderen. De informatieavond vindt plaats in elke provincie in juni 2019.