Introductie tot sociaal wonen

Woonwoord dossiers

artikelafbeelding

Introductie voor nieuwe bestuurders: cijfers

Hier vind je algemene cijfers over sociaal wonen en een kaart met alle gegevens per gemeente.
artikelafbeelding

Financiering van de SHM's in een notendop

De Vlaamse overheid helpt sociale huurwoningen goedkoop te verhuren. Daarvoor subsidieert ze de projecten en de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Voor huurprojecten verstrekt ze gesubsidieerde en marktconforme leningen aan de sociale woonactoren. Met de Gewestelijke Sociale Correctie (GSC) probeert de Vlaamse overheid de tekorten bij de SHM’s op te vangen. Daarnaast is de VMSW het financieel coördinatiecentrum voor de SHM’s.
artikelafbeelding

Prestatiebeoordeling van SHM's

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Een commissie van drie leden toetst de werking van de SHM aan verschillende criteria en bundelt haar bevindingen in een visitatierapport. Tom Raes, huidig voorzitter van de Visitatieraad, licht toe wat zo’n visitatie inhoudt en welke rol bestuurders spelen.
artikelafbeelding

Sociaal wonen in 10 begrippen

10 begrippen over sociaal wonen kort verklaard.