SAMENWERKING MET PRIVATE ONTWIKKELAARS

 

De Vlaamse Regering werkte een nieuw kader uit voor samenwerking tussen de private bouwsector en de sociale verhuurkantoren (SVK’s). De VMSW lanceerde op 3 december de SVK Pro-proefprocedure. Private ontwikkelaars kunnen nu inschrijven. Woonwoord legt uit.

 

Vlaanderen telt op dit moment 48 erkende SVK’s. Zij huren bestaande woningen in op de private huurmarkt en verhuren deze aan mensen met een nijpende woonbehoefte. De Vlaamse Regering wil nu dat de SVK’s meer woningen kunnen verhuren, met name ook nieuwbouwwoningen.

 

Daarom is er nu SVK Pro, om meer samen te werken met de private ontwikkelaars. Onder private ontwikkelaars verstaan we private bouwbedrijven en investeerders, maar ook particulieren, stadsontwikkelingsbedrijven, intercommunales. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen niet intekenen.

 

Om SVK Pro te starten, werkte de VMSW een proefproject uit, samen met Wonen- Vlaanderen en HUURpunt.

 

DE SVK PRO-PROEFPROCEDURE IN HET KORT

Het SVK Pro-proefproject is gelanceerd naar de private ontwikkelaars. Zij kunnen tot 15 april hun voorstellen indienen. Tien SVK’s, waarvan het werkgebied verspreid is over Vlaanderen, stapten in deze proefprocedure in. Zij brachten, samen met hun lokale besturen, de woonbehoeftes in hun werkgebied in kaart. Zo stellen ze dus (een deel van) hun werkgebied ter beschikking.

 

De VMSW treedt op als aankoopcentrale voor die tien SVK’s. Private ontwikkelaars kunnen nu voorstellen (verhuurbeloftes) indienen tot 15 april, waarbij ze een aantal woningen op een bepaalde site willen bouwen en nadien verhuren aan het SVK. De VMSW ontvangt, beoordeelt en rangschikt de ingediende verhuurbeloften. De geselecteerde kandidaat-verhuurders en het SVK kunnen dan een raamovereenkomst sluiten over een site. Het SVK kan dan dus zelf nog beslissen of ze intekent op het aanbod of niet.

 

Uit de ervaringen van dit proefproject kunnen we leren voor de definitieve procedure. Die lanceren we in 2019 voor alle SVK’s.

 

VOORDELEN VOOR SVK’S EN HUN LOKALE BESTUURDERS

SVK Pro biedt voordelen voor SVK’s, hun lokale bestuurders en dus ook voor hun huurders. Via SVK Pro kan een SVK snel meer woningen in beheer krijgen. Via de behoefteanalyse bepaalt het lokale woonoverleg mee waar welke extra woningen van het SVK zullen komen. SVK Pro-woningen tellen bovendien mee voor het behalen van het bindend sociaal objectief in een gemeente.

 

De focus ligt vooral op nieuwbouwwoningen en dus kwalitatief goede woningen. De ontwikkelaar realiseert de woningen op eigen gronden of op gronden waarop hij een zakelijk recht heeft (bv. erfpacht, opstal, ...). De gemeente hoeft dus geen van haar gronden beschikbaar te stellen.

 

SVK’s zijn daarnaast zeker van betaalbare huurprijzen. Om geselecteerd te worden binnen de procedure, mogen de gevraagde huurprijzen niet boven bepaalde huurprijsgrenzen liggen. Dat is één van de gunningscriteria. Dat is ook een voordeel voor de huurder. Doordat we werken via die maximale huurprijsgrenzen, is het zeker dat iedere SVK Pro-woning recht geeft op een huursubsidie voor de huurder.

 

Tot slot werkt de VMSW als een aankoopcentrale. De VMSW draagt de procedure. Dat maakt het voor SVK’s gemakkelijk om in te stappen.

 

VOORDELEN VOOR PRIVATE ONTWIKKELAARS

Ook voor de private ontwikkelaar zijn er verschillende voordelen. De private ontwikkelaar heeft een gewaarborgd rendement. Hij is al zeker van de verhuring – die bovendien 18 jaar (pas opzegbaar vanaf 15 jaar) bedraagt – voordat hij de woningen begint te bouwen. Die verhuurgarantie biedt zekerheid. Eenmaal de woningen dan gebouwd en verhuurd zijn, is de private ontwikkelaar ook zeker van een maandelijkse huur die jaarlijks geïndexeerd wordt.

 

Bij nieuwbouwwoningen heeft de private ontwikkelaar bovendien recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%) als hij 15 jaar verhuurt. Tot slot is SVK Pro transparant doordat we werken via de wet overheidsopdrachten en voor alle SVK’s één procedure lanceren.

 

 

Tekst: Geert Van Soom, raadgever financieel beheer SVK’s en Tine Hendrickx, woordvoerder