SOCIAAL WONEN IN 10 BEGRIPPEN

 

1. ONTWERPLEIDRAAD SOCIALE WONINGBOUW

Bouwtechnische en conceptuele richtlijnen om sociale woningen te bouwen en te renoveren: hoe realiseer je op een kostenefficiënte manier sociale woningen met het gepaste kwaliteits- en comfortniveau?

 

2. CONSTRUCTIEVE BENADERING OVERHEIDSOPDRACHTEN (CBO)

Procedure van de VMSW waarbij private ontwikkelaars sociale woningen ontwerpen en bouwen.
Een sociale huisvestingsmaatschappij kan hierop intekenen. Bijzonder aan deze procedure is dat de ontwikkelaar ook zorgt voor de bouwgrond. De VMSW selecteert de beste projecten, waarna de sociale huisvestingsmaatschappij met de projectontwikkelaar onderhandelt over het uitvoeringsdossier.

 

3. BEOORDELINGSCOMMISSIE

De beoordelingscommissie komt drie keer per jaar samen en bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale huisvestingssector. Ze verdeelt het beschikbare budget en beslist welke woonprojecten ze opneemt in de planning.

 

4. RENOVATIEPLANNING

Een renovatieplanning is een strategisch document voor de projectwerking van een sociale huisvestingsmaatschappij met alle renovatieprojecten op korte, middellange en lange termijn. Een renovatieplanning bevat ook de geraamde budgetten gespreid over de jaren van uitvoering. Een sociale huisvestingsmaatschappij houdt rekening met verschillende aspecten in de planning: de huidige staat, het toekomstige kwaliteitsniveau, de prioriteit in het volledige patrimonium, de financiële draagkracht,…

 

5. SVK@PLUS

SVK@Plus is het registratieprogramma van de SVK’s. Het programma bestaat uit drie grote modules: panden inhuren, kandidaat-huurders inschrijven en toewijzen. In SVK@Plus registreert een sociaal verhuurkantoor (kandidaat-)huurders, panden, eigenaars en hoofd- en onderhuurcontracten.

 

6. OVERDRACHTENBESLUIT

Het Overdrachtenbesluit bepaalt de voorwaarden waaronder sociale huisvestingsmaatschappijen hun sociale koopwoningen, huurwoningen en gronden moeten verkopen. Zo bepaalt het Overdrachtenbesluit bijvoorbeeld de voorwaarden waaraan een koper moet voldoen, de toewijzingsregels, de prijsnormen en de verplichtingen voor de koper.

 

7. BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF (BSO)

Om het sociaal woonaanbod uit te breiden, legde de Vlaamse Regering per gemeente een BSO vast. Dat is het minimum aantal bijkomende sociale huurwoningen die een gemeente tegen 2025 moet bouwen. Als een gemeente haar objectief bereikt, kan ze een woonbeleidsconvenant afsluiten. Je vindt op www.wonenvlaanderen.be terug hoe je gemeente vordert.

 

8. KADERBESLUIT SOCIALE HUUR

Het Kaderbesluit bepaalt hoe je een sociale woning verhuurt. In het besluit staat hoe je kandidaten moet inschrijven en een woning toewijzen, hoe ze waarborg en huurlasten moeten regelen, enz.

 

9. PROCEDUREBESLUIT WONEN

Het Procedurebesluit trad in werking op 1 november 2017 en beschrijft de procedure om sociale woonprojecten te plannen, te programmeren en te realiseren.

 

10. SVK PRO

Beleidsinitiatief om de vastgoedsector de kans te bieden te investeren in de SVK-sector: investeerders bouwen woningen die sociale verhuurkantoren voor een lange termijn kunnen huren. Eind 2018 startte hierrond een proefproject.