OPINIEMAKERS

 

VIJF VRAGEN AAN JOY VERSTICHELE, COÖRDINATOR VLAAMS HUURDERSPLATFORM

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.

 

 

De sociale huisvesting moet zichzelf in de kijker durven zetten.
Joy Verstichele
 

1. Wat is voor u het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting?

Het is een open deur intrappen, maar er is gewoon meer, zelfs veel meer, sociale huisvesting nodig. Samen met het garanderen van de woningkwaliteit moet dat de prioriteit bij uitstek zijn.

 

2. Welke discussie wordt er volgens u te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting?

De voortdurende focus op wie zogezegd onterecht sociaal huurt, is problematisch. Denk maar aan sociale huurders die erin slagen om hun inkomen te verhogen, een marktconforme huurprijs betalen en toch nog scheef worden bekeken. Of aan het zeer beperkt aantal veroordelingen voor domiciliefraude tegenover de buitenproportionele media-aandacht die hieraan wordt geschonken.
Door telkens opnieuw in dit soort debatten te belanden, wordt de indruk gewekt dat de sociale huisvesting profiteurs en fraudeurs aantrekt. Dat is nefast voor de beeldvorming van de sociale huur en leidt de aandacht af van wat echt belangrijk is: ons schandalig laag aandeel sociale woningen.

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens u het voortouw nemen?

De sociale huisvesting moet zichzelf in de kijker durven zetten. Sociaal wonen is de beste oplossing om het recht op wonen te garanderen. De sector kan en moet dus het voortouw nemen om lokaal het verschil te maken met een menselijke en maatschappelijk verantwoorde aanpak, maar moet tegelijk aan de mouw van onze Vlaamse beleidsmakers blijven trekken om hun woonbeleid dringend te herzien met meer investeringen in sociale woningen.

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen bent u het meest trots?

Het is verleidelijk om nu mijn pas uitgebrachte boek 'De onzichtbare wooncrisis' (*) te noemen, maar wat me echt trots maakt is elke dag opnieuw merken dat zovelen zich engageren om van sociaal wonen een succesverhaal te maken, met de sociale huurders zelf voorop.

 

5. Hoe ziet u de toekomst van sociaal wonen?

Bij ongewijzigd beleid ben ik behoorlijk pessimistisch. De sector blijft te klein terwijl de woonnood zienderogen toeneemt. Maar er is ook goed nieuws. Alle kaarten voor een ander en rechtvaardiger woonbeleid, met sociale huisvesting als hoofdrolspeler, liggen op tafel. Het is tijd om die kaarten uit te spelen.

 

(*) Het boek 'De onzichtbare wooncrisis' werd uitgebracht in december 2018 en is te koop in de boekhandel of via www.epo.be.


Foto: Jan Loeman