PROJECT IN DE KIJKER

 

WINVORM IN DE NUKKERWIJK IN BREDENE

 

In een bestaande tuinwijk uit de jaren 50-60 maakten zeven verouderde bungalowtjes plaats voor een kleinschalige vervangbouw met veertien appartementen. Voor de aanstelling van de ontwerpers deed SHM De Oostendse Haard een beroep op de wedstrijdformule WinVorm.


De bouwplek situeert zich op een boogscheut van de Spuikom van Oostende en kijkt uit op het Frans Provoostplein, een bescheiden parkje, in het midden van de Nukkerwijk. Omdat de wijk al een overaanbod had aan woningen met drie of meer slaapkamers, koos De Oostendse Haard voor een meergezinswoningtypologie met kleinere appartementen. Dit komt tegemoet aan gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn en die kleiner willen wonen, liefst in hun vertrouwde wijk. Zowel Oostendse Haard als de gemeente Bredene hechtten veel belang aan een goede integratie van een bouwvolume met appartementen in een bestaande tuinwijk. De Nukkerwijk kenmerkt zich door een typische groenstructuur met voortuintjes en binnendoor verbindingspaden langsheen de achtertuinen van de woningen.

 

 

OPROEP WINVORM

Voor de aanstelling van (een) ontwerper(-s) gebruikte De Oostendse Haard de Oproep WinVorm. WinVorm staat voor “West-Vlaanderen in Vorm”: een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden wil ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester.

 

Uit de keuze tussen drie laureaten ging de opdracht voor de realisatie naar het multidisciplinair ontwerpbureau Volt Architecten uit Gent.

 

De zorg voor details is een meerwaarde.
Wouter Bosmans, bouwdeskundige

 

GEVEL IN HET GROEN

De ontwerpers maakten van de voortuin een semipublieke zone, zodat bewoners er zelf bloemperken of moestuintjes kunnen aanleggen. Simpele betonblokken bieden zitmogelijkheid en vormen een buffer met de gelijkvloerse leefruimten. De gevel heeft een houten raster en opklimmende draadstructuur die de bewoners uitnodigen om hun gevel en terras te laten begroeien met klimplanten. Voorlopig ging nog niemand deze uitdaging aan – misschien een initiatief voor de komende lente?

 

Op ecologisch vlak werd vooral ingezet op het behalen van een gunstig E-peil, met als resultaat een E-peil van E50 voor alle appartementen. Een compact volume met een doordachte ruimtelijke organisatie, performante beglazing en schrijnwerk, een ventilatiesysteem C, luchtdicht bouwen, passieve zonwering dankzij inpandige terrassen, warmwaterproductie dicht bij de tappunten… het droeg allemaal bij tot het behalen van goede energieprestaties. Het hemelwater wordt van de platte daken opgevangen in vijf regenwaterputten die de toiletspoeling en de wasmachines van de gelijkvloerse woningen en de gemeenschappelijke tuin bedienen.

 

 

ZORG VOOR DETAILS

Deze architectuur oogt erg sober: ze roept niet om aandacht en vraagt ook geen complexe evenwichtsoefeningen qua constructie. Het materiaalgebruik bestaat uit eenvoudige, duurzame materialen die zich bovendien moeiteloos in de bestaande context integreren.

 

De architectuur put haar meerwaarde uit de zorg voor details, zoals de binnenbekleding van de terrassen in thermisch verduurzaamd hout, de dynamische ruimtelijke ontwikkeling van de traphal, of de speelse gevelbelijning met een houten latwerk. Als men nu ook de natuur haar werk laat doen, hult het project zich binnen enkele jaren misschien wel gracieus in een groene mantel!

 

Het bouwproject omvat veertien eenslaapkamerappartementen, waarvan er acht zijn opgevat volgens de principes van levenslang wonen en die voor rolstoelgebruikers geschikt zijn. Met woningoppervlaktes van meer dan 70m2 geven deze types een mooi ruimtegevoel. Elke inkomzone biedt de nodige ruimte voor fietsen en berging van rollators of scootmobiels.

 

 

KOSTPRIJS

De Oostendse Haard staat open voor creatieve ideeën van haar ontwerpers, maar kijkt tegelijk streng toe op het bewaken van de bouwkosten voor al haar projecten. Aanvankelijk werd het ontwerp 2% boven het financieringsplafond van de VMSW geraamd, maar uiteindelijk kon het project worden opgeleverd voor een totaal eindbedrag van 1.552.282 euro of 110.877 euro per appartement en aan 94% van het maximale te belenen bedrag.

 

Meer informatie over WinVorm? 
winvorm.west-vlaanderen.be/lijst

 

Tekst: Wouter Bosmans, bouwdeskundige
Foto’s: Dennis De Smet