Woonwoord 48 - lente 2019

artikelafbeelding

Zo organiseer je het

Alle sociale verhuurkantoren organiseren boven op het huren en verhuren van woningen een intensieve huurbegeleiding van hun huurders. Maar wat is de rode draad van een kwalitatieve huurbegeleiding? Wij staken ons licht op bij Els Van Der Hoeven van SVK WoonregT, An Bevernage van SVK-OCMW Gent en Lies Buyse van SVK Regio Roeselare.
artikelafbeelding

Bijna-energieneutraal wonen in Aalsterse Rozendreef

Sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco is sinds 2008 bezig met een grondige renovatie van zes appartementsblokken in de Rozendreef in Aalst. Focus voor het deelproject in de Rozendreef 167 is energiezuinigheid.
artikelafbeelding

Wat zijn de prioriteiten voor sociaal wonen?

Straks kiezen we met zijn allen een nieuwe Vlaamse Regering. Wat heeft het sociale woonbeleid van de voorbije legislatuur gebracht en vooral: waar moeten we naartoe met het sociale woonbeleid? Woonwoord vroeg het aan de koepelorganisaties van onze sector.
artikelafbeelding

Toegankelijkheid van gebouwen

Een toegankelijke woonomgeving is essentieel om te evolueren naar een inclusieve maatschappij. Maar hoe zit dat nu precies met de toepassing van deze regelgeving binnen sociaal wonen?
artikelafbeelding

Vijf vragen aan Sorcha Edwards, secretaris-generaal Housing Europe

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.
artikelafbeelding

Maak je website toegankelijk voor iedereen

Uit cijfers van de World Health Organisation blijkt dat 15% van de wereldbevolking kampt met een lichte of zware vorm van een beperking. Deze mensen komen niet alleen langs op jouw – hopelijk toegankelijke – kantoor, maar bezoeken ook jouw website.
artikelafbeelding

Drie voorbeelden van bewonersparticipatie

Veel sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) zetten in op bewonersparticipatie. In hun projecten krijgen de bewoners een stem en de SHM kan haar werking beter afstemmen op haar bewoners. Woonwoord vond drie mooie voorbeelden van bewonersparticipatie.
artikelafbeelding

100 jaar sociaal wonen in beeld

Sociaal wonen bestaat in 2019 officieel 100 jaar. Op 11 oktober 1919 werd de toenmalige Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken opgericht.
artikelafbeelding

Bunderhof in Haasdonk: erf met wadi

In Haasdonk, een landelijke deelgemeente van Beveren, realiseerde de Waasse Landmaatschappij 11 nieuwe sociale koopwoningen. Het woonerf sluit aan op een bestaande verkaveling aan de rand van de dorpskom. Het geeft meteen een gevoel van rust en openheid.
artikelafbeelding

Onderzoek naar voedselwoestijnen

In de Verenigde Staten zijn ze alomtegenwoordig, maar ook in West-Europa en in Vlaanderen dringt het fenomeen van de ‘voedselwoestijnen’ door: buurten met weinig of geen supermarkten en dus een beperkte toegang tot (verse en gezonde) voeding. Woonwoord sprak met Jeroen Cant, onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen, die zijn doctoraatsthesis schreef over dit fenomeen.
artikelafbeelding

Een verbeterplan als opportuniteit voor innovatie: Tuinwijk Lokeren

Nu de tweede visitatieronde op kruissnelheid komt, valt het op dat een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) merkbaar betere resultaten kan voorleggen dan in de eerste ronde. Soms zijn dat SHM’s die in de eerste ronde een verbeterplan opgelegd kregen. Woonwoord is nieuwsgierig en ging praten met Tina Verkaeren, de directeur van Tuinwijk uit Lokeren.
artikelafbeelding

“Onze energiefactuur is niet te vergelijken met die van vroeger.”

Ruim anderhalf jaar wonen Phillippe en Inneke met hun twee dochters in een woning met tuin in de nieuwe woonwijk Groen Zuid in Hoboken.