BEWONERS BETREKKEN 

 

DRIE VOORBEELDEN VAN BEWONERSPARTICIPATIE


Veel sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) zetten in op bewonersparticipatie. In hun projecten krijgen de bewoners een stem en de SHM kan haar werking beter afstemmen op haar bewoners. Maar elk bewonersparticipatieproject blijft maatwerk, want elke wijk, SHM of huurdersgroep verschilt. Woonwoord vond drie mooie voorbeelden van bewonersparticipatie. 


1 PLEINMAKERS VAN WOONPUNT MECHELEN

 

In de volledig vernieuwde sociale wijk Oud Oefenplein werkt Woonpunt Mechelen met vier Pleinmakers. Dit zijn gemotiveerde bewoners met een sterk sociaal-economisch profiel die zich in hun vrije tijd inzetten voor de wijk. “Erika, Jenny, Jochen en Mustapha versterken de wijk van binnenuit. Ze leggen contacten in de buurt en organiseren activiteiten met als bedoeling het sociaal weefsel opnieuw op te bouwen. Hiervoor werken ze onder meer samen met de professionele actoren uit de buurt, zoals opbouwwerkers of de jongeren van J@M”, legt communicatieverantwoordelijke Niki Verstraeten uit. 

 

 

De Pleinmakers werden door Woonpunt en de stad geselecteerd. Ze verhuisden begin 2018 naar de wijk. Hier zullen ze enkele jaren blijven wonen. Niki: “Het voorbije jaar was wat aftasten. Maar de Pleinmakers hebben al verschillende activiteiten op poten gezet. Zo organiseerden ze een lenteopkuis, een winterburendag en vond er ook een Iftar plaats. Naast deze overkoepelende projecten heeft ook elke Pleinmaker zijn/haar expertise. Zo organiseert Jochen naschoolse huiswerkbegeleiding, Jenny helpt mee in het dienstencentrum en de tweedehandswinkel in de wijk. Mustapha houdt zich vooral bezig met de jongeren in de wijk, Erika focust op ouderparticipatie.” 

 

Tijdens het eerste jaar begonnen de Pleinmakersklein en lag de focus op de quick wins. Net als alle participatieprojecten is dit project maatwerk en wordt het stap voor stap opgebouwd. “De Pleinmakers zullen zich het komende jaar extra inzetten voor de zoektocht naar sterkmakers die kunnen aansluiten bij hun activiteiten. Op die manier zorgt het project voor een sterk maatschappelijk draagvlak in de buurt”, vult Niki aan. 

 

2 ONTMOETINGSFEEST VAN DE ZONNIGE WOONST


In 2018 bestond De Zonnige Woonst 90 jaar. Naar aanleiding daarvan nodigde ze 90 huurders uit aan tafel. Het werd een groots en geslaagd ontmoetingsfeest. Juridisch en administratief medewerker Katrijn Cools legt uit: “We organiseren vaak ad-hocbevragingen bij onze huurders, maar deze keer wilden we een grote groep bevragen over onze werking. Op ons ontmoetingsfeest begeleidden al onze medewerkers elk een tafel met 10 huurders. Door hen in te schakelen, ontstond er een goede interactie met de huurders.” 

 

 

De Zonnige Woonst merkt dat er veel overtuigingskracht nodig is om huurders te vinden voor het jaarlijks huurdersoverleg. “Bij dit initiatief maakten we gebruik van een verrassingseffect. Onze huurders schreven in voor een ontmoetingsfeest en hadden geen idee dat we hen ook gingen bevragen. Zo slaagden we erin een heel gevarieerde groep bijeen te krijgen. Alle aanwezigen waren enthousiast en ervaarden dat hun mening ook echt telt”, legt Katrijn uit. 

 

3 HUURDERSADVIESRAAD VAN DE MANDEL

 

In 2008 richtte De Mandel een huurdersadviesraad op die mee haar dienstverlening helpt verbeteren. Ze melden knelpunten of geven tips voor verbetering. De dienst Sociale Zaken van De Mandel begeleidt hen hierin. Coördinator Hanne Mistiaen: “Uit de huurdersadviesraad ontstonden al veel nieuwe initiatieven die we ondertussen hebben ingebed in onze werking. Samen met de huurdersadviesraad maakten we huurdersbrochures, een verhuisbegeleidingsplan, het reglement van inwendige orde, doen we bevragingen …” Het is belangrijk dat de achterban bij het advies van de huurdersadviesraad betrokken wordt. Daarom vroeg de huurdersadviesraad in haar laatste advies aan de raad van bestuur om in te zetten op bijkomende vormen van huurdersparticipatie met meer aandacht voor lokale groepen. 

 

 

“We blijven inzetten op bewonersparticipatie en willen dat de komende jaren uitbreiden met een ambitieus en vernieuwend participatieproject. Hiervoor zullen we samenwerken met Samenlevingsopbouw. Eenmaal je positieve mensen vindt die op een constructieve manier willen werken aan verbeteringen, kan je ook zaken uit handen geven, die je anders zelf moet aanpakken”, besluit Hanne. 

 


Tekst: Lieselot Laureyns, diensthoofd communicatie
Foto's: SHM's