EUROPESE RICHTLIJN WEBTOEGANKELIJKHEID

 

MAAK JE WEBSITE TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN 

 

Uit cijfers van de World Health Organisation blijkt dat 15% van de wereldbevolking kampt met een lichte of zware vorm van een beperking. Deze mensen komen niet alleen langs op jouw – hopelijk toegankelijke – kantoor, maar bezoeken ook jouw website. Je helpt iedereen digitaal verder door alvast deze struikelblokken te vermijden. 

 

Sinds 22 december 2016 is er een Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties. De richtlijn volgt de WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines, die zijn opgedeeld in drie levels: A, AA en AAA. De Europese richtlijn stelt het middelste niveau AA voorop. De Belgische regelgeving die uit de richtlijn voortvloeit, verplicht overheidswebsites om tegen 23 september 2020 aan dat AA-niveau te voldoen. Maar, aan welke normen moeten we dan juist voldoen? De wetgeving steunt op vier pijlers: waarneembaarheid, bestuurbaarheid, verstaanbaarheid en robuustheid. 

 

WAARNEEMBARE INFO 

 

Informatie op een website moet waarneembaar zijn. Denk daarbij aan minimale tekstgrootte, contrast, kleurgebruik of ondertiteling. Dit is niet alleen belangrijk voor mensen die blind zijn, maar ook voor mensen met een verminderd zicht, kleurenblindheid of bijvoorbeeld concentratieproblemen. Jouw website voorziet het best voldoende contrast. Misschien zijn de huisstijlkleuren van jouw organisatie niet voldoende contrastrijk voor een site. Kies online dus liever voor een lichtere of donkerdere variant van jouw kleuren als dat het contrast verhoogt. In de checklist op de website van AnySurfer – een autoriteit voor webtoegankelijkheid in Vlaanderen – vind je tips en onlinetools om het contrast van jouw site te testen. 

 

Gebruik niet alleen kleur om informatie over te brengen, maar combineer kleur en vorm. Mensen die kleurenblind zijn of een verminderd zicht hebben, ondervinden problemen om een boodschap met alleen kleur te verstaan. Doe dit bijvoorbeeld om openingsuren of beschikbaarheden duidelijk over te brengen. 

 

BESTUURBARE WEBSITE

 

Jouw website moet eenvoudig te besturen zijn. Je zorgt dat bezoekers jouw website alleen met het toetsenbord, dus zonder muis, kunnen bedienen. Slechtzienden gebruiken de tabtoets vaak, in combinatie met zoomen. Het is belangrijk dat ze op elk moment weten waar ze zich in de site bevinden: dat kan door het geselecteerde element een omlijning (en eventueel verkleuring) te geven. Zo onderscheidt het element zich van de rest van de site. Zorg ook dat gebruikers de tijd krijgen om informatie op te nemen: werk niet met banners die verspringen. 

 

VERSTAANBARE INFORMATIE

 

Gebruik op je website duidelijke en eenvoudige taal om informatie over te brengen. Korte, directe en actieve zinnen, zo weinig mogelijk vakjargon, tussentitels en opsommingen … zijn een absolute must! Denk daarbij ook aan duidelijke paginatitels, koppen en labels (bijvoorbeeld bij een tabel of formulier). 

 

EEN ROBUUSTE WEBSITE 

 

Een robuuste website wil zeggen dat de gebruiker de website gemakkelijk kan bezoeken met verschillende browsers én vlot kan interpreteren als hij een ondersteunend hulpmiddel gebruikt. Ondersteunende hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld voorleessoftware of een brailleregel. Deze hulpmiddelen steunen bijna volledig op de copy en code van de website. Het is dus belangrijk dat je alle elementen in jouw tekst duidelijk omschrijft. Dat geldt bijvoorbeeld voor een tekstuele beschrijving van afbeeldingen (wat is afgebeeld?) of voor een vermelding van het type en de grootte van een document. Maar, ook een concrete linknaam is belangrijk: verwijs niet naar een document of webpagina met de woorden ‘klik hier’. Als een gebruiker een lijst van alle hyperlinks op een pagina opvraagt (via zijn hulpsoftware),  dan krijgt hij een hele rij ‘klik hier’-linken zonder context. 

 

OPLEIDING WEBTOEGANKELIJKHEID 

 

Ontdek je graag alle valkuilen en hoe je ze kan vermijden? De VMSW organiseert op 16 en 23 mei een opleidingsvoormiddag over ‘webtoegankelijkheid’ voor de webredacteurs van sociale huisvestingsmaatschappijen. De lesgever is AnySurfer, de projectorganisatie die in België streeft naar een toegankelijker internet en die ontstond vanuit de blindenzorg in Vlaanderen en Brussel.  

 

 


Meer informatie?
Op 16 en 23 mei organiseert de VMSW een opleiding over webtoegankelijkheid.
Kijk ook op www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/checklist

 

Tekst: Ann Reynaert, coördinator digitale communicatie