EXPERT LEGT UIT


Toegankelijkheid van gebouwen

 

Een toegankelijke woonomgeving is essentieel om te evolueren naar een inclusieve maatschappij. Het lopende onderzoek rond de evaluatie van de Vlaamse regelgeving over toegankelijkheid bracht het belang daarvan recent nog onder de aandacht. Maar hoe zit dat nu precies met de toepassing van deze regelgeving binnen sociaal wonen? 

 

 

 

Fien Van den Abeele, architect en toegankelijkheidsadviseur bij Inter

 

 

De Vlaamse toegankelijkheidsverordening streeft naar het realiseren van basistoegankelijkheid voor gebouwen met een publieke functie. Deze is gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Ga je bouwen of renoveren, dan moet je kijken of ze van toepassing is.

 

Ook woongebouwen zitten vervat in deze regelgeving. Meergezinswoningen met minstens zes wooneenheden, die bestaan uit meer dan twee niveaus, vallen onder het toepassingsgebied. De gemeenschappelijke delen zoals bijvoorbeeld de gangen, trappen, liften, parkeerplaatsen of inkomhal moeten toegankelijk zijn. Omdat de centrale toegangsdeur van het woongebouw behoort aan de gemeenschap maakt deze mee deel uit van de zones die toegankelijk moeten zijn. Je mag die dus niet zomaar zelf aanpassen. De regelgeving maakt geen onderscheid tussen de private of sociale woningmarkt. Doelstellingen zijn voor alle woongebouwen gelijk.

 

De Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving, FAQ, schetsen, foto’s en good practices over toegankelijkheidsprincipes vind je op www.toegankelijkgebouw.be

 

Toegankelijkheid van de publieke ruimte 

 

Publieke ruimten zoals straten en pleinen vallen niet onder de eerder genoemde regelgeving. Toch bestaat hiervoor ook een ‘wettelijk’ kader dat inzet op de basistoegankelijkheid. In het Vademecum Toegankelijk Publiek Domein vind je de regelgeving en heel wat principes, voorbeelden en schetsen. Een van de basisprincipes is DOD: zorg voor een vrije doorgang, een vlakke ondergrond en vrije doorgangshoogtes.

 

Een geïntegreerd project met mogelijkheden

 

Toegankelijkheid is geen eenvoudige materie. Regelgeving is nodig, maar niet de Vlaamse ambitie. Een inclusieve maatschappij omvat bepaalde doelstellingen voor onze private woningen. De juiste keuzes maken is belangrijk om tot een mooi geheel te komen. Inter ondersteunt bouwheren en ontwerpteams bij het integreren van toegankelijkheidsprincipes op een mooie en passende wijze.     


Meer info? 
www.inter.vlaanderen
Op 30 september en 15 oktober organiseren we een opleiding toegankelijkheid met Inter. Iets om met stip in je agenda te noteren. 


Tekst: Fien Van Den Abeele 
Foto: Inter