OPINIEMAKERS

 

VIJF VRAGEN AAN SORCHA EDWARDS, SECRETARIS-GENERAAL HOUSING EUROPE

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.

 

Foto: Housing Europe

 

Er moet meer aandacht zijn voor investeringen in sociale woningbouw.
Sorcha Edwards, secretaris-generaal Housing Europe

 

 

1. Wat is voor u het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting? 

 

In heel Europa zoekt de sector manieren om sociale huurders en kopers meer te laten participeren en nieuwe wooninitiatieven mee te ondersteunen. Ik zie een bredere betekenis voor dit soort initiatieven omdat de sociale huisvestingssector meer op de voorgrond moet treden en trots zou moeten zijn op haar rol en verwezenlijkingen. Zo had VVH recent de campagne ‘Trots op mijn roots’ die een stem geeft aan succesvolle mensen die in een sociale woonwijk zijn opgegroeid. De sector zou nog meer moeten interageren met sociale huurders en kopers, maar ook met de bredere gemeenschap, autoriteiten en collega’s uit andere landen om tekortkomingen te identificeren en om sterker te staan in de toekomst. 

 

2. Welke discussie wordt er volgens u te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting? 

 

Onderinvestering in de sociale woningbouw is een gekend Europees fenomeen. De globale publieke uitgaven hiervoor zijn de laatste tien jaar gedaald van 40 naar 27 miljard euro. Daartegenover staat dat huisvesting de grootste uitgave voor Europese huishoudens is: één op de vier mensen spendeert meer dan 40% van zijn inkomen aan wonen. Daarom moet er meer aandacht zijn voor investeringen in sociale woningbouw om de groeiende woonkosten te dekken. 

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens u het voortouw nemen? 

 

Via concrete projecten moeten we zelf aantonen dat investeren in sociale huisvesting een opstap uit armoede is, geld bespaart en bijdraagt aan publieke welvaart op lange termijn. Housing Europe verzamelt deze voorbeelden met de European Responsible Housing Awards. Een van de winnende projecten was de Venning in Kortrijk. Over heel Europa zijn er in onze sector succesvoorbeelden te vinden van energiezuinige projecten, circulaire economie, integratie van migranten, toeleiden naar werk … 

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen bent u het meest trots? 

 

Zelf ben ik er trots op om dagelijks een stem te geven aan de sociale huisvestingssector op Europees niveau. Ik ben ook fier dat we bij de Europese en globale instellingen als een sleutelspeler in het huisvestingsbeleid erkend zijn. En natuurlijk ben ik trots om aan het hoofd te staan van een fantastisch team van het Housing Europe-hoofdkwartier in Brussel. 

 

5. Hoe ziet u de toekomst van sociaal wonen? 

 

Die toekomst hangt vooral af van de sector zelf. Zullen we de mensen en gemeenschappen genoeg inspraak geven? Zullen we erin slagen om te overtuigen dat investeren in toegang voor iedereen tot energie-efficiënte huisvesting ons aan de  juiste kant van de geschiedenis zet?

 

Tekst: Lieselot Laureuns, diensthoofd communic atie en Elsie Luppens, adjunct van het diensthoofd overheidsopdrachten 
Foto's: Vlaams Architectuurinstituut en de VMSW