VOOR EN NA


Bijna -energieneutraal wonen in Aalsterse Rozendreef 


Sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco is sinds 2008 bezig met een grondige renovatie van zes appartementsblokken in de Rozendreef in Aalst. In totaal gaat het over 280 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. De gebouwen dateren uit de periode tussen 1973 en 1981. Focus voor het deelproject in de Rozendreef 167 is energiezuinigheid. Dewaco realiseerde hier bijna-energieneutrale woningen (BEN-woningen) en kreeg daarvoor steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

 

In 2008 startten de stad Aalst, de politie en een aantal welzijnsactoren met een integrale aanpak van de leefbaarheid in de wijk. Ze brachten de sociale problematiek in beeld en stelden een actieplan op. De taak van Dewaco in dit plan was om de verouderde gebouweninfrastructuur aan te pakken en samen met de stad Aalst het volledige buitengebiedte moderniseren. 

 

STIJLVOL ONTWERP MET PLAATS VOOR 61 BEN-WONINGEN

 

In ons land zijn meer dan 5 miljoen woningen qua energie allesbehalve duurzaam. Het gaat dan over woningen die voor 1985 zijn gebouwd: die zijn verantwoordelijk voor 40% van alle uitgestoten broeikasgassen in België. De sociale huisvestingssector is een belangrijke bouwheer in Vlaanderen. Dewaco is ervan overtuigd dat de sector een belangrijke maatschappelijke taak heeft in het aanbieden van energie-efficiëntewoningen. Dit alles om het milieu te beschermen en om de energiekosten van sociale huurders te doen dalen.

 

Dewaco koos daarom in de Rozendreef 167 om verder te gaan dan enkel de basisrenovatie. Ze gingen voor een BEN-renovatie. Essentieel voor BEN is dat rond het volledige gebouw een ‘isolatieschil’ wordt gelegd waarbijde muurisolatie perfect aansluit op de vloerisolatie, de dakisolatie en het buitenschrijnwerk. De bestaandekoudebruggen werden afgebroken en vervangen door thermisch onderbroken terrassen. Ter aanvulling op de collectieve verwarmingsinstallatie werden zonneboilers voorzien die de energie van de zon opvangen, deze in warmte omzetten en uiteindelijk voor warm water zorgen.

 

In november 2015 organiseerde Dewaco een architectuurwedstrijd met als missie ‘renovatie voor de toekomst’. De appartementen moesten voldoen aan de BEN-norm en ze kozen er bewust voor om al een stap verder te gaan dan wat de wetgeving oplegt. De SHM wou het ruimtelijk rendement optimaliseren, het aantal woonunits verhogen en de woontypologie aanpassen aan de nood. In dit geval waren dat appartementen met 1 en 2 slaapkamers. Het architectenbureau a33 uit Leuven won de wedstrijd. Ze stelden een intensieve make-over voor waarbij enkel de vloerplaat met kolommen behouden bleef. Beide kopgevels zijn verbreed met een eigen fundering en aan de bestaande constructie met 8 bouwlagen gekoppeld. Hierdoor steeg de benutbare oppervlakte en ontstonden er 61 units in plaats van 48. Op het gelijkvloers kwam daardoor ook plaats voor een gemeenschapslokaal van ongeveer 60 m2. 

 

 

EFRO


Door de grondige renovatie van het project in de Rozendreef 167 tot bijnaenergieneutrale woningen, selecteerde het EFRO Dewaco voor een subsidie. Op 5 december 2017 ondertekenden ze de overeenkomst en ontvingen 651.358,95 euro aan Europese subsidies. Ook de provincie Oost-Vlaanderen waardeerde de inspanningen van Dewaco enorm en beloonde hen met nog eens 150.000 euro. Deze bijkomende financieringen hebben er mee voor gezorgd dat Dewaco het BEN-niveau heeft behaald.

 

EINDRESULTAAT MET EEN REËLE MEERWAARDE

 

In oktober 2016 startte aannemer PIT Antwerpen met de renovatiewerken, deoorspronkelijke uitvoeringstermijn bedroeg 660 kalenderdagen. Deze strakke deadline was een bewuste keuze. De renovatie was voorzien in twee fasen om de leegstand te beperken en om zo weinig mogelijk bewoners tijdelijk te moeten herhuisvesten. Het doel was om de huidige bewoners maar één keer te laten verhuizen. In een eerste fase werd een derde van het gebouw gerenoveerd met als resultaat 23 nieuwe appartementen. Daar namen de bewoners van de andere nog te renoveren appartementen hun intrek. Dit resulteerde in een beperkte verhuisbeweging in hetzelfde gebouw en in samenwerking met een professionele verhuisfirma (op kosten van Dewaco). In de tweede fase realiseerden ze nog eens 38 appartementen en de gelijkvloerse gemeenschapsruimte. De voorbije tien jaar renoveerde Dewaco in de wijk Ten Rozen al 189 appartementen verspreid over vier appartementsgebouwen. Mede dankzij de steun van EFRO is dit ambitieuze project mogelijk gemaakt, en zal het project ook afgewerkt raken.

 

 

Wist je trouwens dat… het leegstaande appartementsgebouw in de Rozendreef 167 het decor was van de Vlaamse politiereeks ‘13 geboden’? De eigenzinnige politie-inspecteur woonde in een appartement in de Rozendreef 167. Gelukkig gaat het er in de realiteit een pak vreedzamer aan toe dan in de serie.


Tekst: Ellen De Smet, medewerker communicatie

Foto's: DEWACO