Woonwoord 49 - zomer 2019

artikelafbeelding

Vernieuwing in de raden van bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen wisselden heel wat bestuurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen en - verhuurkantoren. Opvallend jonge voorzitters namen de fakkel over in Mechelen en in Kortrijk. Hoe kijken zij naar sociaal wonen? Wat zijn hun prioriteiten? Een Woonwoordgesprek vol ambitie.
artikelafbeelding

Project Ros Donckstraat in Dendermonde

In de Donckstraat, Ros Beiaardstraat en Koning Boudewijnlaan in Dendermonde zorgt sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen voor 66 nieuwe sociale woningen. Ze creëren daarmee 29 extra woningen. Broodnodig vinden ze bij de SHM, want de wachtlijsten voor een sociale woning blijven groeien.
artikelafbeelding

De kansarmoede-index van Kind en Gezin

In haar jaarlijkse rapport ‘Kind in Vlaanderen’ verzamelt Kind en Gezin cijfergegevens over de leefsituatie van kinderen. Een belangrijk hoofdstuk in dit rapport gaat over de kansarmoede-index: het gemiddeld aantal geboortes in kansarme gezinnen over een periode van drie jaar. Woonwoord sprak over die kansarmoedeindex voor de periode 2015-2017 met Erna Houtman, sociaal werker bij Kind en Gezin in de regio Aalst-Dendermonde en Leen Du Bois, woordvoerder van Kind en Gezin.
artikelafbeelding

Twee types van erkende archeologen

Op 1 april wijzigde de Vlaamse Archeologieregelgeving. Welke aanpassingen zijn relevant voor initiatiefnemers van woonprojecten? Woonwoord zocht het uit en ging langs bij Raf Ribbens van het agentschap Onroerend Erfgoed.
artikelafbeelding

Vijf vragen aan Dorien Robben, adjunct-directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.
artikelafbeelding

Meer mensen hebben recht op huursubsidie

De Vlaamse Regering wil de private huurmarkt uitbouwen tot een volwaardige pijler, met kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Om dit te realiseren, wil ze een grotere rol toekennen aan het huursubsidiestelsel. Sinds 1 mei 2019 geldt voor nieuwe aanvragen het nieuwe huursubsidiebesluit. Woonwoord zet de voornaamste wijzigingen voor SVK-huurders op een rij.
artikelafbeelding

Groendaken in bloei

Niet alleen tuinen, maar ook groendaken staan nu in bloei. Woonwoord bekijkt enkele geslaagde voorbeelden bij sociale woonprojecten. De meeste zijn extensieve groendaken, dus met een beperkte laagdikte en niet bestemd om op te lopen. De vegetatie bestaat meestal uit mossen en vetplanten of kruiden die weinig onderhoud vragen.
artikelafbeelding

Groen in plaats van beton en asfalt

Wat is ontharding? Waarom is dat belangrijk? En hoe doe je dat? De stad Eeklo en de Meetjeslandse Bouwmaatschappij tonen dat het kan. Want, het Wilgenpark telde na de heraanleg maar liefst 5.000 m2 minder verharding.
artikelafbeelding

Wonen aan het spoor in Klein Rijsel

Wie met de trein langs Leuven spoort, kijkt even voorbij het Provinciehuis op een recent woonproject van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en AGSL. Een braakliggend stuk tussen de spoorwegbundel en de hoger gelegen Leuvense ring kreeg er een woonbestemming op een boogscheut van het station.
artikelafbeelding

Printen we binnenkort sociale woningen?

Via 3D-printing komt er een moderne productietechniek in het bouwproces. Wat betekent 3D-printen voor de (sociale) woningbouw? Kai Van Bulck van Kamp C licht toe hoe de overheid, de bedrijfswereld en wetenschapsorganisaties in Vlaanderen de handen in elkaar slaan.
artikelafbeelding

Waarom inzetten op kwartaalrapporten en financiële planningen?

Sinds 2019 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) per kwartaal hun financiële situatie rapporteren aan de VMSW en moeten ze een financiële vijfjarenplanning opmaken. Wat houden deze rapporteringen in? En waarom zijn ze nodig?
artikelafbeelding

Onze familie woont dichtbij en de school ligt op vijf minuten.

Elvy huurt in Brakel een woning van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen. Ze woont er zeer graag, samen met haar kinderen Ilany (6) en de tweeling Lily en Elly (4). Elvy bracht deze woning zelf aan bij het SVK, waardoor haar gezin absolute voorrang kreeg en ze niet op de wachtlijst moest staan.