EINDELIJK ZOMER

 

GROENDAKEN IN BLOEI

 

Niet alleen tuinen, maar ook groendaken staan nu in bloei. Woonwoord bekijkt enkele geslaagde voorbeelden bij sociale woonprojecten. De meeste zijn extensieve groendaken, dus met een beperkte laagdikte en niet bestemd om op te lopen. De vegetatie bestaat meestal uit mossen en vetplanten of kruiden die weinig onderhoud vragen. 

 

Heel wat (platte) daken van sociale huisvestingsprojecten worden groendaken. Als alternatief voor de opslag en het hergebruik van regenwater bufferen groendaken het hemelwater en helpen ze de piekafvoer bij zware stortbuien af te vlakken. De plantengroei op het dak neemt een deel van de neerslag op, een ander deel verdampt en het resterende water vloeit vertraagd naar de riolering of het bodeminfiltratiesysteem. Met een buffercapaciteit van 35 mm neerslag kan een groendak voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Groendaken fungeren ook als (extra) dakisolatie en verminderen het zogenoemde ‘urban heat island’-effect, waarbij hogere temperaturen voorkomen in stedelijke gebieden. 

 

1 PROJECT PALOKERSTRAAT IN TERVUREN 

 

In dit kleinschalige project met acht huurappartementen van SHM Elk Zijn Huis voorzag architectenbureau A2D een semiprivaat dakterras met daktuin. Dit is ook de toegang tot de vier bovenste appartementen. Plantenvakken in patroon worden afgewisseld met verharde zones, opgevat als tegels op tegeldragers, waaronder de dakbedekking gewoon doorloopt. Naar dit groendak kunnen de bewoners niet alleen kijken, ze mogen er binnenkort ook zelf tuinkruiden planten en oogsten. 

 

 

 

2 HEUVELPARK IN RODENEM (HALLE) 

 

Groendaken zie je vaak niet vanop de begane grond, maar voor bewoners van hogergelegen gebouwen bieden ze een veel aantrekkelijker uitzicht dan staren op grijze platte daken. Deze aanpak vormt dan ook een belangrijke meerwaarde van de groendaken in dit project van SHM Woonpunt Zennevallei. 

In dit voorbeeld kijken twee bestaande appartementsgebouwen aan de Reynaertweg uit op de ruitvormige groendaken van een in 2011 gerealiseerde wijk met huur- en koopwoningen van Vlabinvest. Geen echt ‘groen’, maar een bruinrood kleurenpalet sluit er mooi aan op de kleur van het metselwerk. Het project illustreert dat groendaken niet enkel toepasbaar zijn op platte daken, maar ook geschikt zijn voor (licht-) hellende daken. 

 

 

 

3 PROJECT WERKHUIZEN VANSTEENKISTE IN IEPER 

 

Sommige gemeentes leggen groendaken expliciet op of subsidiëren ze. In Ieper waren de groendaken bij dit nieuwbouwproject op de voormalige Picanolsite specifiek opgenomen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De tijdelijke vereniging Vanhaerents- Van Roey realiseerde dit CBO-project in 2009. Via de CBO-procedure realiseren private ontwikkelaars sociale woningen op hun private gronden voor een sociale huisvestingsmaatschappij, hier SHM Ons Onderdak. 

De site werd herdoopt tot Neerstad en omvat 17 sociale huurwoningen, een bibliotheek, stadsarchief, kantoor- en winkelruimte. Op de afbeelding kijk je over het groendak van de onderliggende appartementen op de eerste verdieping op de vroegere aluminiumgieterij en bureaus van Picanol. Recent kwam dit reconversieproject nog als laureaat uit de bus voor de Prijs Wivina De Meester van de Vlaams Bouwmeester, in de categorie ‘Hergebruik en herbestemming’.  

Groendaken bufferen hemelwater bij hevige regenbuien, fungeren als (extra) dakisolatie en verminderen het ‘urban heat island’- effect.

 

 

Tekst: Wouter Bosmans, bouwdeskundige 
Foto’s: Dieter Van Caneghem en SHM’s