NIEUWE WETGEVING

 

MEER MENSEN HEBBEN RECHT OP HUURSUBSIDIE

 

De Vlaamse Regering wil de private huurmarkt uitbouwen tot een volwaardige pijler, met kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Om dit te realiseren, wil ze een grotere rol toekennen aan het huursubsidiestelsel. Sinds 1 mei 2019 geldt voor nieuwe aanvragen het nieuwe huursubsidiebesluit. Woonwoord zet de voornaamste wijzigingen voor SVK-huurders op een rij. 

 

De Vlaamse huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs. Personen met een laag inkomen die verhuizen naar een SVK-woning komen hiervoor in aanmerking. Ook personen die van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt verhuizen of daklozen die een huurwoning betrekken, kunnen in aanmerking komen. Personen die verhuizen naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW komen niet in aanmerking. 

 

 

DEZELFDE VOORWAARDEN ALS SOCIALE HUUR 

De voorwaarden voor de huursubsidie wijzigden grondig en zijn nu gelijkgesteld met het Kaderbesluit Sociale Huur. De inkomensgrenzen voor een huursubsidie gaan fors omhoog en zijn vanaf 1 mei 2019 dezelfde als de inkomensgrenzen uit het Kaderbesluit Sociale Huur. Ook de eigendomsvoorwaarde uit het Kaderbesluit Sociale Huur geldt nu voor een huursubsidie. Een SVK-huurder moet zich ook niet meer inschrijven bij een SHM. Door deze aanpassingen komen alle SVK-huurders in aanmerking voor een huursubsidie. 

 

STIJGING HUURSUBSIDIEBEDRAG 

Het huursubsidiebedrag stijgt. Het bedrag wordt vanaf 1 mei 2019 berekend op basis van het inkomen in de plaats van de reële huurprijs. De huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs verminderd met 1/55 van het gezamenlijk jaarinkomen. De maximale huurprijs bedraagt momenteel 607,88 euro voor een woning. Voor een aantal steden ligt de maximale huurprijs 10% hoger en is dus 668,67 euro. Tot de derde persoon ten laste stijgt de maximale huurprijs met 20% per persoon ten laste. Voor de derde persoon ten laste stijgt deze nog met 10%. Er is dus een maximale verhoging van 50% voor personen ten laste. 

Concreet bedraagt de huursubsidie maximaal 150 euro (165 euro in een aantal gemeenten). Dit bedrag wordt tot en met 4 personen ten laste verhoogd met 25 euro (27,5 euro in een aantal gemeenten) per persoon ten laste. 

 

ÉÉN SUBSIDIEREGELING VOOR SVK-HUURDERS 

Met de nieuwe huursubsidie vallen de SVK-huurders onder één subsidieregeling. Doordat de voorwaarden wijzigden, komt elke zittende SVK-huurder in aanmerking voor een huursubsidie. Huurders die nog geen huurpremie of huursubsidie ontvangen, kunnen vanaf 1 mei 2019 een huursubsidie aanvragen. Ook alle nieuwe aanvragen van SVK-huurders vallen sinds 1 mei 2019 onder het nieuwe huursubsidiestelsel. 

De SVK-huurders met een huurpremie schakelen op 1 mei 2020 automatisch over naar de nieuwe huursubsidie. Je kunt nagaan of het voordeliger is om sneller dan 1 mei 2020 over te schakelen naar de nieuwe huursubsidie. Op de website van Wonen-Vlaanderen kan je berekenen hoeveel huursubsidie een huurder ontvangt in het nieuwe huursubsidiestelstel. 

Voor de huidige huurders met een huursubsidie is er ook een overgangsregeling op 1 mei 2020. Enkel de huurders onder het subsidiestelsel van 1991 en huurders met een huursubsidie van onbepaalde duur uit het stelsel van 2007 blijven onder dezelfde voorwaarden. 

 

GEEN AANVRAAGTERMIJN MEER 

Een SVK-huurder vraagt best zo snel mogelijk na de start van het onderhuurcontract een huursubsidie aan. Er geldt geen aanvraagtermijn voor SVK-huurders, maar Wonen-Vlaanderen betaalt maximaal tot twee maanden voor de aanvraagdatum de huursubsidie uit. Zolang een SVK-huurder aan de voorwaarden voldoet en bij een SVK blijft huren, kan hij een huursubsidie blijven krijgen. Als de huurder de SVK-woning verlaat, stopt de huursubsidie.


 

Tekst: Lieselot Laureyns, diensthoofd communicatie