FLEXWONEN IN NEDERLAND

 

MOGELIJKE OPLOSSING IN DE STRIJD TEGEN WONINGNOOD?

 

In Nederland is er een groot tekort aan woningen. Door de grote instroom van asielzoekers een paar jaar geleden werd het tekort nog groter. Nu is die instroom minder, maar komen andere groepen binnen, zoals arbeidsmigranten uit Oost-Europa, kenniswerkers en buitenlandse studenten. Platform31 ging op onderzoek en kwam tot de conclusie dat flexwonen het aanbod op de woningmarkt kan vergroten voor wie snel en tijdelijk een woning zoekt. Zowel woningcorporaties als commerciële partijen in Nederland springen op deze kar. Frank Wassenberg, senior projectleider wonen van Platform31, gaf ons meer tekst en uitleg over flexwonen in Nederland.

 

 

Wat houdt flexwonen in Nederland precies in?

 

Frank: “Dit is een aanvullende vorm van wonen, die interessant is voor mensen die tijdelijk en snel een woning zoeken. Deze doelgroep noemt men ook wel spoedzoekers. De meesten van hen beschikken niet over voldoende geld en contacten om snel een woning te vinden. Flexwonen uit zich in verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. In Nederland zijn er veel leegstaande gebouwen die we als woningen kunnen inrichten. Zo kunnen leegstaande kloosters, verzorgingstehuizen of kantoorgebouwen omgevormd worden voor tijdelijke huisvesting. Op braakliggende grond kunnen woningen die gedeeltelijk of geheel in de fabriek zijn gebouwd, dienstdoen als flexwoning. Deze woningen zijn gemakkelijk te bouwen en later te verplaatsen. Projecten kunnen een ‘magic mix’ hebben van verschillende soorten bewoners, variërend van ex-daklozen tot expats, van studenten tot senioren. Er is vooraf goed nagedacht over welke combinaties kunnen werken.”

 

Wat is de meerwaarde van flexwonen voor sociale huisvesting?

 

Frank: “Een aanzienlijk deel van de mensen die willen flexwonen behoren tot de doelgroep van sociale huisvesting. Flexwonen kan de lange wachtlijsten voor sociale huisvesting opvangen. Veel mensen hebben snel een woning nodig en kunnen geen vijf jaar wachten.”

 

 

“Flexwonen is een aanvullende vorm van wonen die interessant is voor mensen die tijdelijk en snel een woning zoeken.”
Frank Wassenberg, senior projectleider wonen van Platform31

 

Welke maatregelen neemt Nederland om flexwonen te stimuleren?

 

Frank: “Platform31 stimuleert het flexwonen al drie, vier jaar bij haar partners in Nederland, waaronder de gemeenten. We schreven mee aan een handleiding ‘Aan de slag met flexwonen’ die gemeenten moet stimuleren hun vraag naar en aanbod van flexwonen in kaart te brengen. We lijsten ook op wat een gemeente kan doen om meer flexwoonoplossingen te creëren. Recent schreef de minister van Binnenlandse Zaken een brief naar de Kamer in Nederland om het stimuleren van flexwonen te versnellen. De minister vindt dit belangrijk, omdat er op dit moment nog te veel kansen blijven liggen. Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn een woningaanbod te voorzien zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen. Door de kortere juridische procedures en omdat de woningen grotendeels in de fabriek worden ‘gebouwd’, kunnen we de woningvoorraad relatief snel uitbreiden met tijdelijke en flexibele woningen. Daarmee vergroot de toegankelijkheid van de woningmarkt op korte termijn.

 

 

Meer informatie over flexwonen en de handleiding ‘Aan de slag met flexwonen’ vind je op de website van Platform31. www.platform31.nl/publicaties

 

Tekst: Jasmien Vermote, adjunct van het diensthoofd thesaurie

Foto’s: Corporatie Wooninc Eindhoven

WAT IS PLATFORM31?

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie in Nederland die zich inzet om kennis over een probleem te verzamelen en antwoorden te vinden om het probleem aan te pakken. Het uiteindelijke doel is om haar partners te stimuleren om oplossingen in de praktijk te brengen. De partners waarmee Platform31 samenwerkt zijn ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties, universiteiten en commerciële marktpartijen. Platform31 verzamelt kennis over verschillende thema’s, waaronder ‘wonen’.

PROJECT DE GENDERHOF

De Genderhof in Eindhoven is een project van de woningcorporatie Wooninc. Hier wonen naast de oorspronkelijke seniorenbewoners ook spoedzoekers, zoals starters op de arbeidsmarkt, gescheiden mensen, EU-arbeidsmigranten en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zo is er een grote sociale mix. Het voormalige woonzorgcentrum telt 11 verdiepingen met ongeveer 190 appartementen. Alle bewoners hebben hun eigen keuken, douche en toilet.

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, zoals een restaurant, wasserij, kapsalon, kerk en afsluitbare fietsenstalling. De door Wooninc aangestelde beheerder van het complex onderhoudt de contacten met instellingen waarmee wordt samengewerkt en voert intakegesprekken met nieuwe bewoners.