HUURDERS HELPEN HUURDERS (BIJ SVK REGIO ROESELARE)

 

ELKE TUIN TELT

 

Op een vroege ochtend, begin maart, ging Ahmed de deur uit. Vandaag start hij als deelnemer aan het nieuwe project ‘Elke tuin telt’ van SVK Regio Roeselare. Ahmed zal gedurende vier maanden meewerken aan het onderhoud van de tuinen van andere huurders van het SVK. Woonwoord sprak met enkele medewerkers van SVK Regio Roeselare over het project en ontdekte dat ‘Elke tuin telt’ floreert.

 

Aan tafel zitten Machteld Demeulenaere, directeur van SVK Regio Roeselare, Jan Bryon en Koen Vandeportaele, medewerkers van het SVK en begeleiders van de deelnemers aan het project. Even later komt Ahmed eraan. Zij willen ons graag over het project vertellen.

 

 

 

Hoe ontstond het project ‘Elke tuin telt’?

 

Machteld: “De stad Roeselare geeft ieder jaar binnen de verzamelnaam ‘Elk Telt’ subsidies aan projecten en initiatieven die gelijke kansen bevorderen op het vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en huisvesting. We waagden onze kans en onze huurbegeleider Jonas Hoflack schreef een projectdossier voor ‘Elke tuin telt’. Na een eerste selectieronde en een presentatie, kregen we groen licht. Met dit project koppelen we activering, emancipatie van huurders en werknemersmotivatie aan dringende noden uit de dagelijkse praktijk.”

 

 

Wat houdt het project precies in?

 

Jan en Koen: “Al geruime tijd zagen we dat huurders van het SVK het moeilijk hebben om te zorgen voor het onderhoud van hun tuin. Onze huurders kunnen vaak niet het gepaste gereedschap kopen of weten niet hoe ze het onderhoud van een tuin moeten aanpakken. Door als SVK zelf te zorgen voor gereedschap en de huurders te begeleiden, proberen we hen te motiveren om hun tuin beter te onderhouden. We gingen op zoek naar huurders die werkloos waren en, hoewel gemotiveerd, moeilijkheden hadden om een nieuwe job te vinden.

De kandidaten nemen vrijwillig deel, maar we creëerden wel een echte werkomgeving. Om te kunnen deelnemen moet iedere kandidaat solliciteren. We schreven een arbeidsreglement: bij afwezigheid moet de deelnemer op tijd verwittigen en bij ziekte bezorgt hij een doktersattest. Zo kunnen de deelnemers ervaren wat een werkgever belangrijk vindt. Daartegenover staat dat ze een vrijwilligersvergoeding krijgen voor hun werk.

 

 

“Met dit project koppelen we activering, emancipatie van huurders en werknemersmotivatie aan dringende noden uit de dagelijkse praktijk.”
Machteld Demeulenaere

 

 

Elke twee weken evalueerden we het project samen met de deelnemers. Dit gebeurde op basis van vijf criteria die wij belangrijk vinden: assertiviteit, zelfstandig beslissingen nemen, voorkomen, elementaire beleefdheid en werk en privé gescheiden houden.

We zorgden ook voor externe begeleiding via een jobcoach van de vzw Weerwerk. Die begeleidde de deelnemers bij het zoeken naar een job en gaf een opleiding aan de medewerkers van het SVK over hoe we de begeleiding van het project het best kunnen aanpakken.

Aan het einde van het project volgde een algemene evaluatie en kregen de deelnemers een map waarin we al onze adviezen bundelden.”

 

 

 

Na vier maanden eindigde ‘Elke tuin telt’. Hoe evalueren jullie het project?

 

Ahmed: “Ik vond het een heel positieve ervaring. Sinds ik in België ben, deed ik al enkele werkervaringen op, maar de samenwerking met collega’s liep nooit erg vlot. Tijdens ‘Elke tuin telt’ was dat helemaal anders. De vlotte samenwerking met de begeleiders maakte het heel aangenaam werken en de begeleiding van de jobcoach heeft me erg geholpen. Morgen start ik in een nieuwe job.”

Jan en Koen: “Niet alleen de positieve respons van de deelnemers en de huurders bij wie de tuin werd onderhouden, maakte er een geslaagd project van. Voor ons persoonlijk zorgde het ook voor een aangename afwisseling. We kwamen nu op een andere manier in contact met huurders. De ondersteuning die we daarbij kregen van de vzw Weerwerk was essentieel. Zonder hun professionalisme zou het moeilijk zijn geweest om het project tot een goed einde te brengen.

Om de deelnemers na afloop van ‘Elke tuin telt’ niet aan hun lot over te laten, schakelden we het OCMW van Roeselare in om de deelnemers te begeleiden.

Deze samenwerking tussen SVK Regio Roeselare, vzw Weerwerk en OCMW Roeselare wierp vruchten af: momenteel hebben twee van de vier deelnemers een nieuwe job.”

 

 

“De vlotte samenwerking met de begeleiders maakte het aangenaam werken en de begeleiding van de jobcoach heeft me erg geholpen. Morgen start ik in een nieuwe job.”
Ahmed

 

 

Dat klinkt allemaal zeer geslaagd. Konden jullie ook minpunten bespeuren?

 

Jan en Koen: “Toch wel. We hoopten dat onze huurders door het project gemotiveerd zouden worden om actiever hun tuin te onderhouden, maar op dat vlak bleven de resultaten onder de verwachtingen. In de praktijk bleek het moeilijk om iemand op korte tijd vertrouwd te maken met het gereedschap (een typische onderhoudsbeurt duurde een halve dag) en zowel huurder als deelnemer te begeleiden tijdens de onderhoudsbeurt. Dat heeft de participatie van de huurders afgeremd en is dus een belangrijk aandachtspunt voor een vervolgproject.”

 

 

 

Hebben jullie plannen om ‘Elke tuin telt’ in de toekomst te herhalen?

 

Machteld: “Er is interesse van partners uit de sociale economie en activering, maar een concrete voortzetting van ‘Elke tuin telt’ buiten de contouren  van het SVK is er op dit moment nog niet. We hebben heel even gedacht om ‘Elke tuin telt’ op eigen houtje voort te zetten, maar zonder steun van buitenaf bleek dat niet haalbaar. De begeleiding vraagt een serieuze inspanning van de medewerkers en binnen onze huidige personeelsbezetting is het niet mogelijk om dat op structurele basis te organiseren. Wat wel vaststaat, is dat we volgend jaar een gelijkaardig project zullen indienen bij de stad Roeselare. Het loont de moeite om als SVK te investeren in dit soort projecten en ons niet te beperken tot onze taak van huren en verhuren. Dat versterkt onze rol in de maatschappij en zorgt ervoor dat we de ‘S’ in SVK nog beter kunnen waarmaken.”

 

Tekst: Geert Van Soom, raadgever financieek beheer SVK’s
Foto’s: Emily Ampe