PROJECT IN DE KIJKER

 

100 JAAR OUDE TUINWIJK IN WILLEBROEK VOLLEDIG VERNIEUWD

 

Volkshuisvesting Willebroek vierde het honderdjarige bestaan van de Tuinwijk met de inhuldiging van zeventig nieuwe woningen. Samen met de heraanleg van de omgeving, maken deze woningen de facelift van de Tuinwijk compleet.

 

De Tuinwijk in Willebroek ontstond vlak na de Eerste Wereldoorlog, zelfs nog voor er sprake was van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting Willebroek. De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) ontstond pas drie jaar nadat het departement ‘Verwoeste Gewesten’ van het ministerie van Economische Zaken de eerste woningen oprichtte in de Tuinwijk.

 

Volkshuisvesting Willebroek ging vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw verder met de ontwikkeling van de wijk. In 1958 ontstond de site Hoge Heide. In 1997 renoveerde de SHM de eerste woningen, gevolgd door een tweede renovatiefase in 2007. Met de 70 nieuwe woningen die Volkshuisvesting Willebroek recent inhuldigde, komt een einde aan het masterproject Tuinwijk.

 

 

 

Projectsites Hoge Heide en Mutualiteitstraat

 

De bestaande bebouwing op de site Hoge Heide week qua inplanting, vorm en woontypologie af van de andere woningen in de wijk. De SHM startte daarom met de vervanging van de volledige bebouwing. Ze legde ook de open ruimte rond de woningen opnieuw aan, om die aantrekkelijker te maken voor de bewoners.

 

Naast de site Hoge Heide, pakte Volkshuisvesting Willebroek ook de kleinere projectsite Mutualiteitstraat aan en nog een aantal individuele woningen in de omliggende straten. Het resultaat is een mix van eengezinswoningen en appartementen, met vijf rolstoeltoegankelijke flats op het gelijkvloers. Zo kunnen zowel alleenstaanden en senioren als jonge gezinnen met kinderen hier terecht.

 

Door het binnenplein autovrij te maken en zitbanken en speeltuigen te voorzien, maakte de SHM van de omgeving rond de woningen een aangename ontmoetingsplaats. Rondom het verharde plein legde Volkshuisvesting Willebroek een groene zone en een wadi aan. Om de parkeerdruk weg te nemen, kwam er een grote half-ondergrondse parking. Zo verdwijnt een groot aantal auto’s uit het straatbeeld.

 

 

“Door het binnenplein autovrij te maken werd de omgeving rond de woningen een aangename ontmoetingsplaats”

 

 

Netwerk van shortcuts en aaneenschakeling van pleinen

 

Volkshuisvesting Willebroek bouwde op de site een combinatie van nieuwe grondgebonden woningen en drie appartementsgebouwen. Zo creëerden ze op een hedendaagse manier een netwerk van shortcuts en een aaneenschakeling van pleinen, kenmerkend voor de Tuinwijk. Een eerste plein grenst aan de Vakbondstraat en zorgt voor een streepje groen tegenover de nieuwe woningen. De twee andere pleinen bevinden zich in het binnengebied. Het ene plein is verhoogd en verhard en ligt boven de half-ondergrondse parking. Het andere plein is een lager gelegen groenzone. Door de manier waarop de grondgebonden woningen geplaatst zijn, creëerde de SHM een binnenstraat. De inkomzones van de woningen en appartementen liggen allemaal langs de binnenstraat of de pleinzones. Op die manier wil de maatschappij het publieke leven stimuleren en een ontmoetingsplaats voor de bewoners creëren. In de projectzone Mutualiteitstraat zette de SHM in op kleine, eenvoudige woningen gelijkaardig aan de omliggende bebouwing. Twee appartementsgebouwen werden op zo’n manier neergezet dat ze een kleiner pleintje vormen aan de Eduard Anseelestraat en zo de nodige rust in het kleine bouwblok voorzien.

 

 

 

Oude en nieuwe huurders nemen hun intrek

 

De 85 gezinnen die voor de sloop in de Tuinwijk woonden, moesten verhuizen naar een tijdelijke vervangwoning. Wie wou, kon terugkeren naar zijn buurt en een aantal oud-bewoners zijn op dat aanbod ingegaan. Zij wonen sedert 1 juni 2019 opnieuw in de Tuinwijk. Een maand later volgden de nieuwe huurders op de site Hoge Heide. Nadat de gemeente Willebroek de rioleringswerken in diverse straten in de Tuinwijk beëindigde, konden in september en oktober ook de laatste 29 woningen van het project verhuurd worden. De meeste nieuwe huurders zijn bestaande huurders van Volkshuisvesting Willebroek die verhuizen uit de wijk Willebroek-stad, waar de maatschappij tegen eind 2020 meer dan 300 oude huurwoningen vrijmaakt voor sloop en vervangingsbouw.

 

Bij herhuisvestingsprojecten probeert Volkshuisvesting Willebroek zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen en noden van haar bestaande huurders. De huurders die niet naar de Tuinwijk verhuizen, kunnen eind volgend jaar terecht in de Akkerlaan en een nabijgelegen site waar de maatschappij 238 nieuwe woningen bouwt. In totaal zal Volkshuisvesting in een periode van 10 jaar zo’n 600 van haar 1.500 sociale huurwoningen in Willebroek vervangen.

 

 

Tekst: Ellen De Smet, medewerker communicatie

Foto’s: Volkshuisvesting Willebroek

 

 

Meer informatie?

www.volkshuisvestingwillebroek.be