Woonwoord 51 - winter 2019

artikelafbeelding

Interview minister van Wonen

Tegen 2025 moeten gemeentes hun Bindend Sociaal Objectief halen, we moeten energiezuiniger bouwen en renoveren en de wachtlijsten zijn lang. Daarnaast moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tegen 2023 integreren tot één woonmaatschappij per gemeente en fuseert de VMSW met het agentschap Wonen-Vlaanderen. Uitdagingen genoeg dus. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, licht de beleidsnota toe.
artikelafbeelding

Sociale woonprojecten digitaal opvolgen

Met het programma digitale projectopvolging bevinden de sociale woonactoren zich aan de vooravond van een digitale revolutie. Of is het eerder een evolutie? We vragen het aan Jan Dooms, directeur ICT, en Tom Vanden Eede, opdrachthouder thesaurie, van de VMSW. Zij volgen deze (r)evolutie al van bij het begin op.
artikelafbeelding

Doorbetalingsgarantie

Een eigenaar die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft tal van voordelen. Sinds 29 april 2019 is de doorbetalingsgarantie een extra voordeel. Wat is deze doorbetalingsgarantie juist?
artikelafbeelding

Woonerf Schoonenhof in Vucht

Een oude dorpsschool met speelplaats, drie majestueuze lindebomen en een kleine boerderij aan de Dorpsstraat. Zij belichamen de ‘genius loci’ of ‘geest van de plek’ binnen een nieuw sociale woonproject in het centrum van Vucht bij Maasmechelen. Kleine Landeigendom van Tongeren realiseerde er 24 koopwoningen.
artikelafbeelding

Hoe draagvlak creëren bij de buurt?

Met Kortenberg-West willen Vlabinvest en de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) een mix van sociale koopwoningen, sociale huurwoningen en kavels realiseren. Maar, vanuit de buurt was er weerstand tegen het woonproject met sociaal karakter. Zorgt een participatietraject voor de doorbraak?
artikelafbeelding

We zijn blij dat we in het groene Buizingen konden blijven!

Joseph en Marie-Josée Demartin verhuisden in juni naar een appartement van Woonpunt Zennevallei in de Zijdeweverserf in Buizingen. Ze woonden al 47 jaar in de buurt, in een woning van diezelfde maatschappij. Dat huis werd recent verkocht en was bovendien te groot geworden nu hun 4 kinderen het huis uit zijn. Het onderhoud van het huis en de tuin werd ook te belastend voor hen. Ze zijn heel tevreden met hun nieuwe woonst.
artikelafbeelding

Begeleidingsnoden zwakste huurders in kaart

Uit de Antwerpse stuurgroep Wonen-Welzijn groeit een onderzoek naar de begeleidingsnoden van zwakke huurders. Met deze cijfers willen de praktijkwerkers het heersende buikgevoel in kaart brengen, namelijk dat de organisaties onvoldoende kunnen inspelen op de noden die er zijn. Woonwoord ging praten met Daan Janssen van het SVK Antwerpen en met Rob Dewinter van CAW Antwerpen Stad over de resultaten van hun onderzoek en de stappen hierna.
artikelafbeelding

Bouwblokken voor kindvriendelijke stapelbouw

Een grotere groep kinderen en tieners groeit op in een of andere vorm van stapelbouw. Hoe geven kinderen betekenis aan deze woonomgevingen en welke kansen zien zij voor leefbaarheid? Sven De Visscher van de Hogeschool Gent onderzocht het met het B.L.O.K.-onderzoeksteam.
artikelafbeelding

Vijf vragen aan Bert Cox

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.
artikelafbeelding

Nood aan meer communicatie en samenwerking

De groeiende bewustwording voor de verwevenheid van wonen en welzijn stuurt sociale huisvestingsmaatschappijen naar een verhoogde samenwerking met andere actoren. Ede De Boer onderzoekt in haar masterproef een aspect van die samenwerking: de versnelde toewijzing van kwetsbare groepen. Woonwoord las met veel interesse.