OPINIEMAKERS

 

VIJF VRAGEN AAN BERT COX, LID WERKGROEP KOOP/KREDIET VAN DE KOEPELORGANISATIE VVH

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.

 

 

 

“We moeten meer inzetten op kleinere wooneenheden van bijvoorbeeld 90 m2 die volledig energieneutraal zijn.”
Bert Cox, lid werkgroep koop/krediet van de koepelorganisatie VVH

 

 


1. Wat is voor u het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting?


Een significante verhoging van het aantal sociale woningen realiseren. In alle Vlaamse steden en gemeenten is de vraag naar betaalbare en kwalitatieve woningen, zowel appartementen als eengezinswoningen, groter dan ooit. Deze vraag zal in de toekomst alleen maar stijgen. Vandaag staan meer dan 12.000 gezinnen en alleenstaanden op de wachtlijst voor een sociale koopwoning. Sociale koopwoningen zijn tot een kwart goedkoper dan gelijkaardige eengezinswoningen of appartementen op de private markt: het loont dus om in te zetten op sociale huisvesting.

 

 

2. Welke discussie wordt er volgens u te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting?


De sector zou een systeem moeten ontwikkelen waarbij gezinnen of alleenstaanden voor een korte periode van één tot drie jaar de kans krijgen om een sociale nieuwbouwwoning te huren en deze woning nadien aan te kopen via een sociale lening.

 

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens u het voortouw nemen?


Sociale koopwoningen moeten uiteraard betaalbaar zijn, maar ook functioneel, compact, duurzaam en goed bereikbaar. Dat is allesbehalve een makkelijke opgave.

 

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen bent u het meest trots?


In onze regio hebben we in een vijftal gemeenten en steden een combinatie gerealiseerd van een buitenschoolse kinderopvang met daarboven sociale koopappartementen. Hierdoor kunnen we het perceel dubbel benutten en halveert de kostprijs van de grond voor beide partijen. Ook bij het ontwerp en de realisatie van het gebouw kunnen we de prijs drukken. Een extra pluspunt is dat de gebouwen in het dorpscentrum liggen en dus goed bereikbaar zijn.

 

 

5. Hoe ziet u de toekomst van sociaal wonen?


We moeten in de toekomst inzetten op kleinere wooneenheden van bijvoorbeeld 90 m2 die volledig energieneutraal zijn. Zo kunnen we kleinere percelen benutten en dalen de energiekosten voor de bewoners.

 

 

Foto: Gery Spirinckx