EXPERT LEGT UIT

 

Doorbetalingsgarantie

 

Een eigenaar die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft tal van voordelen. Sinds 29 april 2019 is de doorbetalingsgarantie een extra voordeel. Wat is deze doorbetalingsgarantie juist?

 

Waarom een doorbetalingsgarantie?


Wie verhuurt aan een SVK, ontvangt altijd maandelijks zijn/haar huur. Het SVK garandeert maandelijks de huurinkomsten voor de volledige duur van het huurcontract. Om deze garantie extra kracht bij te zetten, is er nu de doorbetalingsgarantie. Zelfs als het SVK niet betaalt, krijgt de eigenaar toch zijn huurprijs en huurschade betaald. De VMSW neemt dit dan op zich, maximaal negen opeenvolgende maanden voor de huurprijs.

 

Vanessa Van Humbeeck

Vanessa Van Humbeeck, deskundige financiën en administratie SVK’s

 

Waarvoor kan een doorbetaling?


Een eigenaar kan een doorbetaling vragen voor de verschuldigde huurprijs die vervallen is, niet betaald is en die niet betwist wordt. De huurprijs die in de huurovereenkomst staat, mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs om in aanmerking te komen voor de huursubsidie.
Ook kan een eigenaar de verschuldigde huurschade vragen zoals een rechter dit bepaalde in een vonnis. De VMSW zal dan alleen de aangerichte huurschade terugbetalen, niet de gerechtskosten.

 

Hoe kan een eigenaar een aanvraag indienen?

 

De aanvraag gebeurt via de website van de VMSW. De VMSW onderzoekt eerst of de aanvraag volledig is, alle vereiste documenten bevat en aan alle voorwaarden voldoet. Daarna contacteert de VMSW het betrokken SVK om te onderzoeken waarom het SVK niet betaalde. Betaalt het SVK toch niet, dan start de procedure tot uitbetaling. Maximaal één maand na de aanvraag ontvangt de eigenaar zijn uitbetaling. De eigenaar dient voor elke vervallen huurprijs een nieuwe aanvraag in.

 

Wat met het SVK?


De VMSW neemt de huurprijs maximaal negen opeenvolgende maanden over en kan het bedrag ook terugvragen aan het SVK. Kan het SVK na deze negen maanden nog steeds de huurprijs niet zelfstandig betalen en kampt het met ernstige liquiditeitstekorten? Dan kan de VMSW de hoofdhuurcontracten van het SVK zelfs overnemen. Elke eigenaar kan kiezen of hij instemt met een overname. aan het SVK. Kan het SVK na deze negen maanden nog steeds de huurprijs niet zelfstandig betalen en kampt het met ernstige liquiditeitstekorten? Dan kan de VMSW de hoofdhuurcontracten van het SVK zelfs overnemen. Elke eigenaar kan kiezen of hij instemt met een overname.

 

Meer informatie? 
www.vmsw.be/sociaalverhuurkantoor helpdesksvk@vmsw.be


Tekst: Vanessa Van Humbeeck, deskundige financiën en administratie SVK’s
Foto: Jan Loeman