PROJECT IN DE KIJKER

 

Woonerf Schoonenhof in Vucht

 

Een oude dorpsschool met speelplaats, drie majestueuze lindebomen en een kleine boerderij aan de Dorpsstraat. Zij belichamen de ‘genius loci’ of ‘geest van de plek’ binnen een nieuw sociale woonproject in het centrum van Vucht bij Maasmechelen. Kleine Landeigendom van Tongeren realiseerde er 24 koopwoningen.

 

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) kreeg het verwaarloosde schoolgebouw met speelplaats toegewezen via de gemeente voor 269.000 euro. Later kon de SHM een aangrenzende boerderij met erf kopen, samen met een strook grond achter de voormalige pastorie. Aannemer Christiaan Stockx zorgde voor het ontwerp.

 

Verdicht, maar lommerrijk wonen


Op een gezamenlijke oppervlakte van amper 40 are gaven de ontwerpers vorm aan een inbreidingsgericht ontwerp met 24 koopwoningen of een bebouwingdichtheid van 60 woningen per hectare. Ondanks deze hoge dichtheid is er voldoende open ruimte en is het lommerrijk vertoeven op de voormalige speelplaats, dat een grasveld met bomen werd. De sleutel tot dit ruimtelijk gevoel ligt in een doordachte cohesie en clustering van compacte volumes.

 

 

Wonen in de dorpsschool of in de boerderij


De voormalige dorpsschool met zes klaslokalen herbergt zes appartementen – een eigen thuis per klaslokaal dus. Het dak werd opengeplooid met raamstroken die achteraan genieten van een panorama over de Maasvallei. Een nieuwe vleugel in het verlengde van het schoolgebouw staat op  poten en telt ook zes appartementen. De visuele doorkijk onder het gebouw naar het Schutteweideplein biedt extra ruimtelijkheid en doorwandelbaarheid van de site.

 

De woonverdiepingen situeren zich op de hoogste verdieping. Het dak is zwevend uitgevoerd met een metalen structuur, waarbij langgerekte bandramen onder de dakrandoversteek het effect van een loggia creëren. De kopgevel van het gebouw is bekroond met een keramieke wandbetegeling van bevriend kunstenaar Pieter Stockmans, welbekend van zijn tafelporcelein.

 

 

De boerderij aan de Dorpsstraat met een rondboogpoort werd herbestemd tot twee duowoningen. In de bijhorende schuurtjes aan een kleine binnenkoer zijn zeven individuele fietsbergingen. Op de plaats van de mestvaalt komt een okkernotenboom.

 

Rug-aan-rugpatiowoningen


Een doordachte inplanting van tien grondgebonden nieuwbouwwoningen structureert de site tot een coherent geheel. Zo flankeren de woningen een binnenstraat die vanuit de Dorpstraat uitkijkt op het schoolgebouw, dat  nog behoort tot het collectief geheugen van de vele Vuchtenaren die er nog schoolliepen. Het planconcept van rug-aan-ruggekoppelde patiowoningen, met ommuurde tuintjes en geïntegreerde carport langsheen de binnenstraat, resulteert in een open ruimtegevoel ondanks de zeer hoge dichtheid. De carports bij de tuintjes nodigen ook uit tot dubbelgebruik bijvoorbeeld als afdak tijdens een barbecue. Ook het verdiepingsplan van de woningen is flexibel opgevat, met één vaste slaapkamer, badkamer en toilet; de koper kan de overige ruimte zelf naar eigen smaak indelen met lichte scheidingswanden (tot drie slaapkamers).

 

 

 

“De visuele doorkijk onder het gebouw biedt extra ruimtelijkheid en doorwandelbaarheid van de site.”

 

 

Van speelplaats tot groenhof voor de buurt 


De appartementen beschikken enkel over een terras en de oppervlakte van de private tuintjes bij de patiowoningen is erg bescheiden. Daartegenover staat een ruimbemeten groenhof op de plek van de vroegere speelplaats. De drie oude lindebomen kregen het gezelschap van platanen en in hun schaduw een rondlopende vierkante betonnen bank als hommage aan kunstenaar Mark Verstockt. Het Vlaams Gewest subsidieerde deze infrastructuuraanleg en dit binnengebied voor 100%.

 

 

Kostprijs


Aannemingsbedrijf Henri Keulen uit Lanaken voerde de werken uit voor een eindbedrag van 3.603.744 euro, inclusief 297.131 euro aan infrastructuurwerken. De eigenlijke bouwkosten bleven beperkt tot 96% van het prijsplafond van de VMSW en bedroegen gemiddeld 137.775 euro per (semi-casco) woning, inclusief prijsherzieningen, maar exclusief studiekosten en btw. Omdat het project nog SBE-subsidies ontving, bleven de verkoopprijzen relatief bescheiden: circa 117.000 euro voor een tweeslaapkamerappartement in de school, 155.000 voor een appartement en gemiddeld 165.000 voor een drieslaapkamerpatiowoning (prijzen incl. grond, aansluitingen, erelonen en btw, maar exclusief aktekosten).

 

Tekst: Wouter Bosmans, deskundige studies bouw
Foto's: Bouwbedrijf Keulen