COMMUNICATIESTRATEGIEËN VOOR INFRASTRUCTUURCOMMUNICATIE

 

Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt  

 

Hoe communiceer je over een infrastructuur- of bouw project dat zich dicht bij de burger afspeelt? Iedereen vindt het project belangrijk, maar niemand wil er hinder van ondervinden. In het boek ‘Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt’ bundelt Bart Derison van Connect praktische tips vanuit zijn jarenlange ervaring met maatschappelijke projecten.  

 

Bart Derison van Connect is gespecialiseerd in projecten die zich dicht bij de burger afspelen. In zijn boek geeft hij communicatietips en tools, die hij ophangt aan herkenbare verhalen uit de praktijk.

 

 

Waarom 


Een geslaagd project start bij de voorbereiding. En die omvat ‘branding’, ‘zicht op de omgeving’ en ‘intern draagvlak’. Bepaal samen met het projectteam de 6 unieke codewoorden voor het project, die in de latere communicatie zullen zitten. Beantwoord zeker de vraag: waarom doen we dit project? Ontwikkel geen apart logo of marketing, maar gebruik de bestaande mediakanalen van jouw organisatie. Dat werkt imagoversterkend. 

 

Krijg zicht op de stakeholders, bijvoorbeeld via het MBNC-model. Dat staat voor macht, betrokkenheid, nabijheid en communicatiekracht. Zet je belangrijkste stakeholders uit op die assen. Zo krijg je ook minder opvallende stakeholders in beeld voor jouw communicatiestrategie. 

 

Betrek de eigen medewerkers in het project. Interne communicatie en enthousiasme zijn nodig om dit project naar buiten toe de glans te geven die het verdient. Zet medewerkers voor de smartphone en begeleid hen hierbij. ‘Echte mensen’ die het project uitvoeren, krijgen meer krediet dan weer maar eens de woordvoerder of de grote baas in beeld.  

 

 

Draagvlak 


Je moet ook communiceren als het goed gaat en zoveel mogelijk transparantie geven. Communicatie is namelijk ook nuttig als je nog niet zo veel te vertellen hebt. Zo bouw je imagokrediet op voor toekomstige hindercommunicatie.

 

Vraag aan het projectteam en de beleidsmakers om een aanpak voor ‘draagvlakcommunicatie’. Ga uit van 80% moet communicatie en 20% mag communicatie. 

 

Met deze mag communicatie doe je ook aan crisisdefensie. Je zet preventieve maatregelen extra in de verf en stelt een Q&A op nog voor de vragen er zijn. Kneed daarbij de beleidsmakers: maak hen duidelijk dat ze moeten durven communiceren dat het zwaar wordt. De ‘Laat ons zeggen dat het de shit wordt’ dus … En simuleer eens een lek: zijn we voorbereid? Bieden we voldoende transparantie over dit project?  

 

 

Participatie en doelgroep 


Betrek de omgeving, maar manage ze ook. Stel bijvoorbeeld een participatiecharter op zodat er geen twijfel is waarover de buurt of bewoners mee kunnen beslissen en waarover niet. Maak een ‘schaduwplan’ met hen over wat ze ‘niet’ willen. 

Maar weet vooral dat participatie geen doel op zich is: maak de kritiek zichtbaar, zie er de kansen in en verwerk de kritiek of belangen van de buurt in jouw communicatiestrategie. 

 

Durf van deur tot deur te gaan om een goede doorsnede van jouw doelgroep te hebben. Zoek mensen die de taal spreken van je doelgroep. Werk bijvoorbeeld met projectstewards die het fysieke contact met jouw doelgroep voor een groot deel opnemen. Doe de test: heb ik tegenover elk digitaal mediakanaal ook een offline alternatief in mijn mix?  

 

 

Hindercommunicatie 


Communiceer je over tijdelijke hinder – de hindercommunicatie – dan heb je veel aan de 3Dtechniek. In elke communicatieboodschap zeg je: ‘Daarom doen we dit’, ‘Dit doen we’, en ‘Dan voeren we dat uit’. Je managet daarbij de verwachtingen van het publiek, op voorwaarde dat je het juist, tijdig, begrijpelijk en volledig formuleert. 

 

Manage ook de ontgoocheling. Mensen storen zich aan hinder en uiten kritiek, dat is normaal. Maar prijs gerust de meest kritische vraag van de maand op jouw website, sociale media of krant, met het antwoord van jouw organisatie daarop. Breng ook eens de positieve kant van de bouwwerkzaamheden in beeld: maak bijvoorbeeld een video met je smartphone van de vooruitgang of een speciale bouwtechniek. Misschien creëer je een fanclub van bouwput-watchers die een positief effect hebben op de houding tegenover jouw project!  

 

 

Meer informatie?
www.politeia.be > Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt

 

Tekst: Ann Reynaert, coördinator digitale communicatie