EXPERT LEGT UIT  

 

Renovatienood in Vlaanderen  

 

Steunpunt Wonen onderzocht hoeveel renovatie nood er voor alle woningen in Vlaanderen is. Daarbij maakten ze een inschatting van de renovatie kost en brachten ze drempels die renovatie bemoeilijken in kaart. 

 

 

 

Michael Ryckewaert 
Hoofddocent aan de VUB en onderzoeker bij het Steunpunt Wonen

 

 

Hoeveel woningen in Vlaanderen hebben een renovatienood? 


57% van de woningen hebben renovatie werken nodig om te voldoen aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. Om woningen te laten voldoen aan de energievereisten tegen 2050, zoals isolatie of een duurzaam verwarmingssysteem, zijn er in bijna alle woningen nog werken nodig. Nog maar 2% van alle woningen is al volledig ‘2050proof’. 

 

 

Welke gebreken zijn er het vaakst? 


Gebreken aan de verwarmings- en elektriciteitsinstallatie, gevolgd door vochtproblemen zoals opstijgend vocht. 80% van de woningen heeft geen hoogrendementsglas, één van de energievereisten tegen 2050. Ook een energiezuinige verwarmingsketel ontbreekt nog vaak, net als vloerisolatie, telkens in iets minder dan 60% van de woningen. 

 

 

Over welk bedrag aan renovatiekost spreken we? 


De renovatiekost om een woning met gebreken aan alle vereisten te laten voldoen, bedraagt gemiddeld zo’n 52.000 tot 55.000 euro (zonder btw en erelonen). Om alle woningen ‘2050proof’ te krijgen, is een totale investering van 139 tot 147 miljard euro nodig.  

 

 

Zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die meer renovatienoden hebben? 


De meest kwetsbare groepen zoals huurders, eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen en huishoudens uit het laagste inkomensquintiel hebben gemiddeld de hoogste renovatiekosten voor de woningkwaliteitsgebreken. Wanneer we naar de totale renovatie kosten kijken, dus inclusief renovatiekosten voor de energieaspecten, dan liggen de renovatiekosten voor de huishoudens met de laagste inkomens 10.000 euro hoger dan het gemiddelde. De huishoudens met de laagste inkomens zijn dus op de slechtste woningen in het Vlaamse woningpatrimonium aangewezen. 

 

 

Wat kan de Vlaamse overheid doen om de renovatiegraad te verhogen? 


De Vlaamse overheid zal vooral de meest kwetsbare huishoudens financieel moeten ondersteunen omdat zij niet over voldoende middelen beschikken om de renovatie werken zelf te financieren. Premies en subsidies (waaronder de fiscale voordelen) worden best georiënteerd naar de meest prioritaire werken en naar de groepen met de hoogste renovatie noden. Daarnaast is er nood aan sensibilisering en informatie verstrekking, zoals nu gebeurt via het aangepaste EPC, maar ook aan begeleiding van kwetsbare groepen. Technische scholing en het wegwerken van knelpuntberoepen moeten ervoor zorgen dat de bouwsector de nodige vaklui kan leveren.   

 

Meer informatie?

www.steunpuntwonen.be  

 

 

Tekst: Michael Ryckewaert en Tine Hendrickx, woordvoerder
Foto: Michael Ryckewaert