PROJECT IN DE KIJKER

 

Den Tir: een schot in de roos met CBO  

 

Den Tir, zo heette een voormalige schietstand in Assebroek in de volksmond. De site vormde al jaren een kankerplek en maakt nu plaats voor een autovrij binnengebied met 84 sociale appartementen voor de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.  

 

De stad Brugge kon de terreinen aankopen in 2010 en trad op als regisseur voor het hele gebied. Binnen het voor stedelijke weefsel langs een drukke invalsweg richting Brugge werd gestreefd naar een kwalitatief evenwicht tussen densiteit en open ruimte. Zo is de achterste zone aangelegd als een avontuurlijk speelpark. Het midden gebied is voor behouden voor sociale huisvesting en fungeert er als schakel met een groot voorplein aan de Baron Ruzettelaan, dat zal worden ingericht als een multifunctionele ruimte met groen karakter. Dit voorplein wil tegelijk de aantrekkelijkheid langs deze invalsweg verhogen en een nieuwe ontmoetingsplek worden voor de hele buurt. Parkeren voor de woningen gebeurt ondergronds, met bovengronds veilige fietsen wandelverbindingen voor de zwakke weggebruiker.  

 

 

 

 

CBO-procedure 


De eerste fase in de projectzone kwam tot stand via de formule Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Via CBO bouwt een private initiatiefnemer sociale woningen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, op een grond aangebracht door deze private initiatiefnemer. De private initiatief nemer staat ook in voor het ontwerp en de uitvoering van het project. De bouwkosten en prijs voor de grond moeten beantwoorden aan de prijsplafonds van de VMSW. Met een deel van de grond dat zij via de stad kon inbrengen, schreef nv Cosimco in voor de CBO10procedure, met een ontwerp van Architecten Groep III uit Brugge. De stabiliteitsstudie werd uitgevoerd door bv Stabitec. 

 

 

 

 

Strak en speels 


Twee balkvormige volumes schragen zich als een winkelhaak tegen een binnenplein. De toegang vanop het voorplein loopt onder de hoek van het gebouw dat er op poten staat en als scharnierpunt een doorkijk geeft naar het binnengebied. De 48 appartementen worden verticaal ontsloten door slechts twee uitwendige trap- en lift kokers, die toegang geven tot open gaanderijen. Onder het gebouw bevindt zich een ondergrondse parking met 48 staanplaatsen en een grote fietsenstalling. Het strakke ontwerp krijgt een levendige, speelse toets via ritmisch opgestelde houten schermen op de gevels. Door de compactheid van het gebouw scoren zowat alle appartementen gunstiger dan E30. De productie van het sanitair warmwater wordt voorzien met zonneboilers.  

 

 

 

 

Kostprijs 


Deze eerste fase voorziet in 9 één- en 39 tweeslaapkamer (type 2/3) appartementen, bestemd voor alleenstaanden en kleine gezinnen. De uiteindelijke aankoopprijs voor de studie- en bouwkosten bedroeg 8.064.812 euro, circa 168.000 euro per appartement met ondergrondse staanplaats. De tweede fase voorziet 22 appartementen en 14 huizen en omvat ook heel wat drieslaapkamerappartementen voor grotere gezinnen en huizen tot vijf slaapkamers. Midden 2021 moeten ook deze werken voltooid zijn en start de verdere aanleg van het binnenplein en het voorplein. 

 

 

 

 

Meer info over CBO? 
www.vmsw.be  

 

Tekst: Wouter Bosmans, deskundige energie & bouwtechniek 
Foto's: Simon Van Ranst voor NV Cosimco