OPINIEMAKERS

 

Vijf vragen aan Joris Deleenheer Stafmedewerker Wonen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.  

 

 

 

 

“Sociale huisvesting kan een belangrijke rol spelen in gebiedsgerichte ontwikkelingen, vanuit een sociale insteek.”
Joris Deleenheer Stafmedewerker Wonen bij de VVSG

 

 

1. Wat is voor jou het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting? 


Het voornaamste actiepunt is en blijft het vergroten van het aantal en de verbetering van de kwaliteit van sociale woningen. Dit moet gebeuren vanuit een toekomstbestendige, duurzame visie zodat sociale woningen betaalbaar blijven (voor bewoner en maatschappij), energiezuinig zijn en op de juiste locaties gebouwd worden. Samenwerking en vertrouwen tussen alle verschillende betrokken partners is daarvoor een voorwaarde.  

 

 

2. Welke discussie wordt er volgens jou te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting? 


Het debat mag zich meer focussen op de positieve elementen van sociaal wonen en hoe we die positieve effecten kunnen versterken. Degelijke huisvesting en dus ook sociaal wonen is een motor voor startkansen. Het biedt kansen op stabiliteit, ontplooiing en ontwikkeling voor bewoners en lokale samenleving. De discussie in sociaal wonen gaat nu vaak over negatieve aspecten zoals (domicilie)fraude, overlast, … Voor alle duidelijkheid: die zaken moeten zeker aangekaart worden en zijn niet te tolereren.   

 

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens jou het voortouw nemen?

 

Sociale huisvesting kan een belangrijke rol spelen in gebiedsgerichte ontwikkelingen, vanuit een sociale insteek. Zo kan een sterke publieke sociale huisvesting kansen bieden om in samenwerking met lokale besturen een divers betaalbaar en kwalitatief woonaanbod uit te bouwen, inclusief nieuwe woontrends zoals cohousing, tiny houses, … En dit in een breder lokaal sociaal woonbeleid waar ook aandacht is voor de buurtbewoners en voor allerlei sociale, culturele, sporten andere voorzieningen in die buurt. 

 

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen ben je het meest trots?

 

Ik denk niet dat ik kan spreken over persoonlijke verwezenlijkingen. Ik ben immers niet actief in de frontlijn van sociale huisvesting. Wel probeer ik altijd en overal het belang van sociaal wonen te benadrukken en in overleg mijn steentje bij te dragen tot een zo goed mogelijk systeem van sociaal wonen. 

 

 

5. Hoe zie je de toekomst van sociaal wonen?

 

Sociaal wonen zal steeds belangrijker worden. Kunnen wonen in een duurzame kwaliteitsvolle woning tegen een betaalbare prijs is immers een van de grote uitdagingen in vele gemeenten. De sociale woonsector zal volgens mij in de toekomst nog meer dan vandaag de handen in elkaar slaan met de lokale besturen om samen die doelstelling na te streven. 

 

 

Foto: Joris Deleenheer