OPINIEMAKERS

 

Vijf vragen aan Sien Winters Onderzoeksleider HIVA – KU Leuven, coördinator Steunpunt Wonen 

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.  

 

portretfoto van Sien Winters

Foto: KU Leuven  

 

“Sociale woningen zijn een heel belangrijke schakel in een geïntegreerd sociaal en ruimtelijk beleid.”
Sien Winters Onderzoeksleider HIVA – KU Leuven, coördinator Steunpunt Wonen

 

 

1. Wat is voor jou het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting? 

 

Er moeten veel meer sociale woningen komen. Veel gezinnen en alleenstaanden moeten vandaag leven van een inkomen dat hen niet in staat stelt om een woning te kopen of te huren die voldoet aan wat volgens algemene normen minimaal wenselijk wordt geacht. Onderwijs en opleiding zijn de beste basis voor een beter inkomen. Huursubsidies kunnen ook het inkomen verhogen. Maar sociale woningen hebben zoveel meer voordelen. Ze zijn een heel belangrijke schakel in een geïntegreerd sociaal en ruimtelijk beleid.  

 

2. Welke discussie wordt er volgens jou te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting? 

 

Er is dringend nood aan een gesprek over een solide financiering. Dit vraagt een openheid van geest, ook om voor bepaalde groepen de huren te kunnen verhogen. Er is momenteel bij gezinnen met een laag inkomen grote ongelijkheid tussen wie wel en niet een sociale woning heeft. Sociale huurders betalen gemiddeld maar de helft van de markthuur. Vele anderen met dezelfde noden blijven op de private huurmarkt de volle pot betalen, of kiezen noodgedwongen voor woningen die niet leefbaar zijn. Dit is niet aanvaardbaar.  

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens jou het voortouw nemen? 

 

De sociale huisvesting moet voortrekker zijn in het groeien naar een heel andere samenleving, waarin woningen weinig of geen energie meer verbruiken, veel minder ruimte innemen, gelegen zijn in een aangename publieke omgeving die uitnodigt tot sociaal contact, goed ontsloten door openbaar vervoer en in de nabijheid van werkgelegenheid. Groepen met minder kansen moeten zo volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.  

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen ben je het meest trots? 

 

Ik ben er fier op dat ik in Vlaanderen het onderzoek over wonen en over sociale huisvesting mee heb mogen uitbouwen. Het Steunpunt Wonen is inmiddels een gevestigde waarde. Als ik zie hoe vaak ons onderzoek wordt vermeld in parlementaire besprekingen en beleidsnota’s, dan kan het niet anders dan dat we zo mee onze stempel drukken op het beleid.  

 

5. Hoe zie je de toekomst van sociaal wonen? 

 

Groots, als een belangrijke hefboom voor een andere samenleving.