EXTRA IMPULSSUBSIDIE VOOR SOCIALE VERHUURKANTOREN  

 

Een nieuwe woningprospector in dienst 

 

De Vlaamse Regering lanceerde deze zomer een extra impulssubsidie voor sociale verhuurkantoren (SVK’s) om een woningprospector aan te werven. Bij SVK Noord-Limburg wierven ze zo een nieuwe medewerker aan. We spreken met Gwendolyn Sleurs, coördinator, en Sven Snoeks, de nieuwe collega.

 

SVK’s huren woningen in op de private huurmarkt om ze sociaal te verhuren. De lockdown brengt SVK’s in een lastig parket. Ze zijn decretaal verplicht om een vierjaarlijks groeipad te realiseren, maar kunnen nu geen woningprospector op pad sturen om te overleggen en te onderhandelen met eigenaars die hun woning graag willen verhuren. Om de SVK’s een ‘steuntje’ in de rug te geven, besliste de Vlaamse Regering om een impulssubsidie toe te kennen. Hiermee kunnen SVK’s een bijkomende halftijdse woning-prospector in dienst nemen. Sven Snoeks ging zo als nieuwe woningprospector aan de slag bij SVK Noord-Limburg.  

 

 

Gwendolyn Sleurs en Sven Snoeks poseren met tussen hen in een rollup-banner van SVK Noord Limburg

 

Gwendolyn Sleurs, coördinator Sven Snoeks, nieuwe woningprospector

 

 

Waarom besloten jullie een woningprospector aan te werven?  

 

Gwendolyn Sleurs: “We werkten zonder vaste woningprospector. Het was een taak die ik als coördinator opnam. Toch hadden we altijd al het gevoel dat we een vaste woning-prospector nodig hadden. Onze  missie is het aanbieden van kwaliteitsvolle woningen aan mensen met een woonnood. Om kwaliteitsvolle woningen in te huren, is er nood aan een goede screening vooraf. Als coördinator is het niet altijd eenvoudig om daar voldoende tijd voor vrij te maken. Daarom wilden we iemand die voldoende technische bagage heeft om woningkwaliteit goed te kunnen inschatten en die communicatief sterk is.”  

 

Sven, was je al vertrouwd met SVK’s of sociaal wonen?  

 

Sven Snoeks: “Op mijn vorige job had ik collega’s die verhuurden via een SVK; zij wezen me op de vacature. Ik had direct het gevoel dat het iets voor mij was. Ik interesseer me erg in het structurele aspect van woningen en hoe technieken continu evolueren. Nu moet ik ook onderhandelen met de eigenaars over de huurprijs, wat een nieuwe dimensie is die ik in mijn vorige job minder had."

 

Welke rol speelde de impulssubsidie in de beslissing om een woningprospector aan te werven?  

 

Gwendolyn: “De impulssubsidie heeft een doorslaggevende rol gespeeld in onze beslissing. Nadat we eerder al geconfronteerd werden met 6% besparing op onze werkingstoelagen, heeft de impuls-subsidie de balans in de richting van een woningprospector doen doorslaan. Maar, ons SVK kan voor verschillende functies wel iemand extra gebruiken. Een stijgend patrimonium in beheer zet ook druk op de andere actoren in het SVK. We moeten ervoor zorgen dat we onze huurders kwalitatief kunnen blijven huisvesten. Ook kwalitatieve dienstverlening is belangrijk. Bij deze doe ik een warme oproep om ook de taken van huurbegeleiding en andere niet uit het oog te verliezen, en er misschien in de toekomst zelfs had.” meer op in te zetten.”  

 

Hoe is jouw beeld van SVK’s geëvolueerd tijdens de eerste maanden dat je aan de slag bent, Sven?  

 

Sven: “Ik moet nog veel ontdekken! Het SVK is groter en heeft een uitgebreider takenpakket dan ik vooraf dacht. Er heerst gelukkig een aangename en open sfeer tussen de collega’s. Dankzij de goeie onderlinge communicatie zijn we in staat om veel maatwerk te leveren voor onze verhuurders en huurders. Tegenover mijn vorige job, waar ik in een andere context woningkwaliteit bewaakte, is het contact met de eigenaars wel anders, socialer vooral. Ik hoef niet altijd kordaat op te treden, goeie en eerlijke communicatie is even belangrijk.”  

 

De impulssubsidie is beperkt in de tijd. Wat gebeurt er nadien?  

 

Gwendolyn: “Om kwaliteitsvolle medewerkers aan te kunnen trekken, moet je hen perspectief bieden. Na corona is er bovendien ook nog nood aan een goeie screening van woningen op degelijkheid, energiezuinigheid en kwaliteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om te investeren in de job en een contract van onbepaalde duur aan te bieden.”  

 

 

Tekst: Geert Van Soom, financieel raadgever 
Foto’s: SVK Noord-Limburg  

Wat is de impulssubsidie?

De impulssubsidie is een subsidie van maximaal 25.000 euro voor een halftijdse woningprospector. De woningprospector kan maximaal één jaar in dienst treden via de subsidie in de periode van 19 juni 2020 tot en met 30 september 2021. Al 31 SVK’s vroegen de impulssubsidie aan.  

 

Aanvragen kan nog steeds via Michele Claeys, michele.claeys@vlaanderen.be