EXPERT LEGT UIT  

 

Design & Insulate  

 

De VMSW lanceerde in 2020 een Design & Insulate- procedure voor het versneld renoveren en isoleren van daken. Sinds 15 december 2020 kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) deelopdrachten binnen deze raamovereenkomsten bestellen en treden zij onmiddellijk op als bouwheer.  

 

Binnen deze procedure sloot de VMSW twee raamovereenkomsten af: een voor regio Oost (Antwerpen, Limburg en een deel Vlaams-Brabant) en een voor regio West (Oost- en West-Vlaanderen en een deel Vlaams-Brabant). Beide raamovereenkomsten bevatten een perceel voor platte daken en een perceel voor hellende daken, telkens gegund aan één inschrijver per perceel. 

 

 

Portretfoto van Elena Lauwers.

 

Elena Lauwers
coördinator ondersteuning projecten Design & Insulate 

 

 

PROCEDURE 

 

De VMSW treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. SHM’s kunnen gedurende minstens twee jaar bestellen via de raamovereenkomst van de VMSW voor hun werkgebied. De VMSW lanceerde de oproep en beoordeelde de ingediende offertes. 

 

Na de beoordeling rangschikte de VMSW de offertes en selecteerde ze per perceel een ondernemer. Op basis van deze raamovereenkomst kan de SHM een specifieke offerte afroepen, gebaseerd op een lijst met al vastgestelde prijzen. Voor elk type dakrenovatie zijn namelijk eenheidsprijzen vastgelegd via het bestek. De meest voorkomende types dakrenovaties en ook de na-isolatie van daken, zijn hiermee mogelijk. Per deelopdracht geldt een minimumbedrag van 135.000 euro (exclusief btw). 

 

 

FINANCIERING 

 

De financiering verloopt via het normale circuit zoals bepaald in het besluit Vlaamse Codex Wonen. SHM’s volgen hiervoor de procedure voor renovatiewerken aan hun bestaande sociaal patrimonium. Zij kunnen voor deze werken een VKF-premie aanvragen binnen de voorwaarden. 

 

 

VOORDELEN 

 

We genereren tijdwinst tegenover een klassieke aanbestedingsprocedure, omdat we werken met een vast modelbestek. De inbreng van de SHM blijft behouden, doordat die uit de lijst per perceel onmiddellijk een aannemer kan aanstellen met al vastgelegde prijzen per onderdeel. De gekozen ondernemer heeft gedurende minstens twee jaar zicht op afzet in een ruim werkgebied. En vooral: deze procedure is voor elke SHM beschikbaar zonder intekening vooraf. 

 

 

PRAKTISCH 

 

SHM’s kunnen de eenheidsprijzen per perceel raadplegen via Woonnet. Om een dossier op te starten, kunnen ze de contactpersonen van de betrokken bouwfirma’s rechtstreeks contacteren. Let op! Om zeker te zijn van financiering mag de SHM de werken pas bestellen nadat de VMSW via e-mail bevestigt dat de werken toegewezen zijn op het jaarbudget. Ook moet de SHM de goedkeuring van de aangevraagde VKF-premies afwachten.  

 

Meer informatie? 

www.vmsw.be/Home/ Ik-ben-professioneel/ Informatie-voor-privé-initiatiefnemers/Design-Insulate     

 

 

Tekst: Wouter Bosmans, deskundige energie & bouwtechniek

Foto: Isabelle Plancquaert