OPINIEMAKERS

 

VIJF VRAGEN AAN Tom Raes, diensthoofd wonen provincie Vlaams-Brabant, voorzitter Visitatieraad

 

In deze rubriek polsen we naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.  

 

 

Portretfoto van Tom Raes.

 

Tom Raes 
diensthoofd wonen provincie Vlaams-Brabant, voorzitter Visitatieraad  

Foto: F-Twee  

 

 

“Corona duwde ons nog eens met de neus op het belang van een kwalitatieve woonomgeving.”
Tom Raes, diensthoofd wonen provincie Vlaams-Brabant, voorzitter Visitatieraad

 

 

1. Wat is voor jou het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting? 

 

De realisatie van één woonmaatschappij die beantwoordt aan de noden van de sociale huurder. Een woonmaatschappij die dienstverlening centraal stelt en niet vertrekt vanuit politieke of andere belangen.  

 

2. Welke discussie wordt volgens jou te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting? 

 

Het responsabiliseren van de directeurs van SHM’s. Ik zag de laatste 10 jaar een instroom van dynamische, gemotiveerde directeurs en medewerkers, zowel in Vlaams-Brabant als via mijn job voor de Visitatieraad. Deze professionals hebben nood aan een algemeen kader en continuïteit van regels en financiering, niet aan ‘regelitis’ of een veelheid aan instanties die over hun schouder meekijken en zeggen hoe het moet.   

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens jou het voortouw nemen? 

 

De creatie en (her)inrichting van leefbare buurten. Corona heeft ons nog eens met de neus geduwd op het belang van een kwalitatieve woonomgeving. De media tonen te weinig de hinder van mensen die klein wonen, in appartementsblokken of versteende buurten. Een mooi plan van aanpak is ‘Sociale huisvesting anders bekeken’, een sociaal ruimtelijke analyse van vier sociale woonwijken in Limburg. Graag meer van dat!  

 

4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen ben je het meest trots? 

 

De provinciale ondersteuning, samen met de financiering en de opstart van nieuwe projecten rond sociale huur. Ik kreeg van de politiek de voorbije 20 jaar de kans om in Vlaams-Brabant een steentje bij te dragen. Nieuwe typologieën van modulair, kleinschalig, mobiel, energiezuinig wonen, … zijn zo samen met gemotiveerde SHM’s in de markt gezet.  

 

5. Hoe zie je de toekomst van sociaal wonen? 

 

Positief! De kwaliteit mag gezien worden. De laatste provinciale Architectuurprijs nomineerde vier op tien sociale woonprojecten. De prijs ging naar een kernversterkend sociaal project in Liedekerke. Ik hoop dat de overheid de financiering verhoogt om nog meer sociale huisvesting te realiseren in de kernen, binnen bestaand bebouwd weefsel en met een sterke beeldkwaliteit. Alleen zo kunnen we een bouwshift realiseren, open ruimte maximaal vrijwaren en onze klimaatdoelstellingen waarmaken.