artikelafbeelding

Klimaatneutraal tegen 2050

Tegen 2050 moeten we zo klimaatneutraal mogelijk bouwen en leven. De Mandel en de stad Roeselare slaan alvast de handen in elkaar met het project Energiewijk 2050 in de Beverse wijk Het Verzonken Kasteel. Andy De Bakker, diensthoofd gebouwenbeheer bij De Mandel, en Ine Lobelle, projectleider Energiewijken bij de stad Roeselare, leggen uit hoe het in zijn werk gaat.
artikelafbeelding

Hitte-eilanden: wat zijn ze en wat doen we ertegen?

De zomer is in het land, eindelijk! Maar wanneer het echt warm wordt, is het vaak ook too much – vooral in de steden. Dense stedelijke gebieden kreunen jaarlijks onder de warmste zomerdagen en ervaren tweemaal zoveel hittegolfdagen in vergelijking met landelijke gebieden. Hoe komt dit?
artikelafbeelding

Onderzoek naar buitenlandse eigendommen

De VMSW sloot voor 41 landen een raamovereenkomst af met vijf ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar buitenlandse eigendommen. Sociale verhuurders kunnen een beroep doen op deze ondernemingen als zij vermoeden dat een huurder eigendommen heeft in een van deze landen.
artikelafbeelding

Transformatie van een torenlandschap in Hoboken

Rond 1970 verrezen in de Hobokense wijk Vinkenvelden zes kruisvormige woontorens van 15 tot 17 verdiepingen hoog. Ze werden gebouwd door de huisvestingsmaatschappij Beter Wonen van Hoboken en horen sinds de fusie bij het patrimonium van Woonhaven. Na 50 jaar voldoen deze appartementen niet langer aan hedendaagse energie- en comfortnormen. Tijd voor een grondige update!
artikelafbeelding

Vijf vragen aan Ben Forier

“Onze sector kan en wil een voorbeeldrol spelen in de grootschalige energetische renovatie.”
artikelafbeelding

“Ik heb geen seconde getwijfeld”

Zes jaar lang woonde en werkte Katrien in Spanje. Tot ze hartproblemen kreeg en onverwijld naar België moest terugkeren voor een spoedopname. Samen met haar jongste zoon woonde ze eerst een tijdje in een noodwoning, maar de toestand werd daar onhoudbaar. Uiteindelijk konden ze, met wat geluk, naar Deerlijk verhuizen.
artikelafbeelding

De voordelen van groepsaankopen

Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) organiseren, samen met collega-verhuurders, groepsaankopen of ze tekenen als aankoopcentrale in op groepsaankopen die anderen organiseren. Zo realiseren ze voordelen voor hun eigen werking én voor hun huurders. We spraken met enkele SHM’s en koepelorganisatie VVH.
artikelafbeelding

WEDLOOP NAAR MINDER ENERGIEVERBRUIK

Tegen 2020 zijn er geen woningen meer zonder dakisolatie, met enkel glas of met niet-energiezuinige verwarmingssystemen. Dat stelde de Vlaamse Regering in 2009 als doel voorop in haar toekomstpact. Voor het sociaal huurpatrimonium vertaalde de VMSW dit in een actieplan ERP2020 (of EnergieRenovatieProgramma 2020). Tijd voor een terugblik en een stand van zaken, ook in het licht van de nieuwe, nog ambitieuzere klimaatdoelstellingen tegen 2050.
artikelafbeelding

WAT ALS OPBOUWWERK VAN DE NOOD EEN DEUGD MAAKT?

Opbouwwerkster Ann Donné werkt voor woonwagenbewoners, permanente campingbewoners en bewoners van weekendverblijven in Vlaams-Brabant. Ze vertelt hoe een pandemie ook voor opportuniteiten kan zorgen.
artikelafbeelding

Een draaiboek voor de woonmaatschappij

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één speler in één werkingsgebied vormen: de woonmaatschappij. De VMSW ondersteunt deze woonactoren bij de juridische en organisatorische vorming van deze nieuwe organisaties. Hiervoor staat het draaiboek woonmaatschappijen nu online.