EERSTE HULP BIJ JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE VRAGEN

 

Een draaiboek voor de woonmaatschappij

 

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één speler in één werkingsgebied vormen: de woonmaatschappij. De VMSW ondersteunt deze woonactoren bij de juridische en organisatorische vorming van deze nieuwe organisaties. Hiervoor staat het draaiboek woonmaatschappijen nu online.

 

 

Portretfoto van Morwenna Denys

Morwenna Denys, bedrijfsjuriste bij de VMSW

 

 

Lokale besturen zijn nu, samen met de SHM’s en SVK’s, bezig om de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen vorm te geven. Elke woonmaatschappij mag immers maar in één niet-overlappend werkingsgebied actief zijn. Zodra de werkingsgebieden bekend zijn, moeten de SHM’s en SVK’s in dat gebied de woonmaatschappij zelf vormen.

 

Zo’n nieuwe organisatie vormgeven, is een hele juridische en organisatorische operatie. Om de woonactoren daarbij te ondersteunen, werkte de VMSW samen met Wonen-Vlaanderen een draaiboek uit. Koepelorganisaties VVH en HUURpunt werken mee voor de onderdelen over personeelszaken. Morwenna Denys, bedrijfsjuriste bij de VMSW, coördineert het draaiboek.

 

Beginnen bij het eindpunt

 

“Het draaiboek begint met waar we moeten landen, namelijk bij de woonmaatschappijen in Vlaanderen”, vertelt Morwenna. “We sommen op hoe een woonmaatschappij juridisch in elkaar moet zitten, volgens de Vlaamse regelgeving en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”. Zo lees je dat elke woonmaatschappij de rechtsvorm van een besloten vennootschap moet hebben, wat de krijtlijnen van de erkenning zijn, wat de schaalgrootte moet zijn, … Morwenna: “Deze informatie deelden we al met de sector, maar in het draaiboek staat alles overzichtelijk gebundeld.” Een groot deel van dit hoofdstuk gaat daarnaast over de organisatie van de woonmaatschappij, zoals de bestuursorganen en de stemrechtverdeling.

 

Traject vanuit elke startpositie

 

De volgende delen vertrekken telkens vanuit de eigenheid van de organisatie die het draaiboek leest. Morwenna: “We vertellen hoe je tot een woonmaatschappij komt vanuit de positie van een SHM, een SVK-vzw, een SVK-welzijnsvereniging of een SVK-OCMW. Ook de vrijwillige overdracht van andere actoren zoals lokale besturen komt aan bod. Dit leek ons de meest klantvriendelijke aanpak: zo kan elke organisatie op haar maat doornemen welke stappen ze moet nemen om tot de woonmaatschappij te komen. De algemene stappen zijn misschien vaak dezelfde, maar per type organisatie zijn er toch belangrijke nuances.”

 

Work in progress in online tool

 

Het draaiboek is geen boek op papier, maar een online platform. Morwenna: “We kozen voor dit platform omdat het makkelijk raadpleegbaar en doorzoekbaar is. Bovendien past deze vorm het best bij onze aanpak. Het draaiboek is namelijk een work in progress: we passen aan en breiden uit, afhankelijk van het regelgevende traject. Zodra bijvoorbeeld de uitvoeringsbesluiten bekend zijn, verwerken we die in het draaiboek.” Op de startpagina vind je een overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen.

 

 

Meer informatie? 

Je vindt het draaiboek en alle informatie over woonmaatschappijen op de website van de VMSW:
www.vmsw.be > Ik ben professioneel > Woonmaatschappijen


 

Tekst: Tine Hendrickx, woordvoerder en Morwenna Denys, bedrijfsjuriste
Foto: Isabelle Plancquaert