OPINIEMAKERS

 

VIJF VRAGEN AAN Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de VMSW


Nog een laatste keer polsen we in deze rubriek naar een opinie uit de sector. De toekomstvisie op sociaal wonen staat hierbij centraal.

 

 

Portretfoto van Ben Forier

Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de VMSW (foto: Isabelle Placquaert)

 

 

“Onze sector kan en wil een voorbeeldrol spelen in de grootschalige energetische renovatie.”
Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de VMSW

 

 


1. Wat is voor jou het belangrijkste actiepunt in sociale huisvesting?

 

Er staan veel en steeds meer kandidaten op de wachtlijsten. Daarom is het belangrijk dat we meer sociale huurwoningen van goede kwaliteit aanbieden aan de doelgroep, mensen in een kwetsbare situatie.

 

2. Welke discussie wordt er volgens jou te veel of te weinig gevoerd in de sociale huisvesting?

 

Volgens mij discussiëren we te weinig over hoe we sociale huurders kunnen ondersteunen zodat ze hun leven meer zelf in handen kunnen nemen. Wat we goed doen, is zorgen dat onze doelgroep goed en betaalbaar woont. Dat is onze opdracht en op zich is dat al een zware en belangrijke opdracht.


Maar ik hoop dat we als sector kunnen nadenken over de manier waarop we dat doen. Volgens mij kan dat soms meer emancipatorisch. Dat wil niet altijd zeggen dat je daar meer tijd en geld moet insteken. Als er meerdere mogelijkheden zijn om onze taak te volbrengen, kiezen we best zoveel mogelijk voor een manier die onze huurders meer geloof in zichzelf en hun mogelijkheden geeft.

 

3. Waarin moet de sociale huisvesting volgens jou het voortouw nemen?

 

Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen een EPC A-label hebben, ook de sociale woningen. Dit is een niet te onderschatten operatie. Maar onze sector kan en wil een voorbeeldrol spelen in deze grootschalige energetische renovatie.


4. Op welke persoonlijke verwezenlijking voor sociaal wonen ben je het meest trots?

 

De objectieve toewijzing van sociale huurwoningen. Tot in de jaren ’90 gebeurden veel toewijzingen niet objectief en kwam de doelgroep te weinig aan bod. Ik werkte toen mee aan de invoering van allerlei maatregelen om de toewijzingen te objectiveren. Sindsdien bereikt sociaal wonen haar doelgroep veel beter en speelt onze sector een belangrijke rol bij het tegengaan van armoede. Het belang van sociaal wonen kan niet meer genegeerd worden.

 

5. Hoe zie je de toekomst van sociaal wonen?

 

Heel positief! Op voorwaarde dat sociaal wonen haar doelstellingen blijft nastreven. Sociaal wonen is geen doel op zich, maar een middel om wie dat nodig heeft aan een goede woning te helpen. Dat mag de sector nooit vergeten.