CIRCULARITEIT IN SOCIALE HUISVESTING  


Herbronnen is half gewonnen   


Anno 2021 wordt in Noordwest-Europa slechts 1% van alle bouwmaterialen hergebruikt. Ondanks de vele mogelijkheden tot technisch hergebruik worden ze nu vooral gerecycleerd, wat resulteert in een verhoogde milieubelasting en verlies aan intrinsieke waarde. We polsen bij Arne Vande Capelle van het Brusselse Rotor over de hernieuwde interesse in circulariteit en hoe dat kan toegepast worden in sociale woningbouw.  


Materialen hergebruiken of recycleren: twee geheel verschillende verwerkingsstrategieën. Kan je dat toelichten?  


Arne: “Dat klopt. Bij recyclage gaat de oorspronkelijke vorm van het materiaal altijd verloren. Bijkomend vergt recyclage telkens opnieuw een energie-input. Bij hergebruik worden materialen in hun oorspronkelijke vorm en functie opnieuw ingezet. De initiële energie om het product tot die vorm te krijgen gaat hier niet verloren. Met Rotor zetten we volop in op die circulariteit.”  

 

Collage van foto's van renovatiewerken


Ondanks de opmars van hergebruik bestaat er een grote kloof tussen de hergebruiksector en de mainstream bouwsector. Hoe komt dat?  


“Tot WO II zat circulariteit diep ingebakken in de bouwwereld. In de periode daarna zwakte dat af door de industrialisatie. Nieuwe materialen werden telkens goedkoper en goedkoper.”  


“Vandaag heb je in België een 100-tal bedrijven die gerecupereerde materialen opnieuw op de markt brengen. Bij Rotor vinden we het belangrijk om ondernemingen en organisaties opnieuw in contact te brengen met met de hergebruiksector. Want circulariteit is nu al mogelijk. Een randvoorwaarde voor de hergebruikhandelaars is wel dat die beschikken over een voldoende grote aanbod- en opslagcapaciteit, om daadkrachtig en efficiënt te kunnen inspelen op de vraag.”  

 

Portretfoto Arne Vande Capelle

Arne Vande Capelle, Projectleider bij Rotor

 

 

“We willen ondernemingen en organisaties weer in contact brengen met de hergebruiksector. Want circulariteit is nu al mogelijk.”
Arne Vande Capelle, Projectleider bij Rotor

 

 

Hoe valt die vertrouwensband op te bouwen tussen de hergebruiksector en meer specifek de sociale woningbouw? 

 

”We moeten ernaar streven het contact met de mainstream bouwsector stapsgewijs te herstellen, en dat op een wederzijdse manier. De hergebruiksector zelf is grote bouwheren zoals SHM’s immers niet meer gewoon. Voor deze bedrijven is stock- en buffercapaciteit een belangrijk criterium om op de website van Rotor te verschijnen. Verder raden we geïnteresseerde SHM’s aan om vertrouwen op te bouwen door te starten met de integratie van een beperkt aantal bouwmaterialen uit de hergebruik-sector. Een belangrijke strategie is om in het bestek deze materialen louter naar essentie te specifëren, zoals de kleur en dikte van een vloertegel. Hoe opener er wordt beschreven, hoe groter de kans bestaat tot beschikbaarheid en stock.”


Tekst: Niko Baekelandt, projectverantwoordelijke architectuur 
Foto’s: Rotor

Rotor voor publieke opdrachtgevers

Rotor is een coöperatieve ontwerppraktijk die de organisatie van onze directe materiële omgeving onderzoekt. In 2016 richtten ze de spin-off Rotor DC op. Rotor DC demonteert, verwerkt en verhandelt herbruikbare bouwmaterialen. De voorbije twee jaar heeft Rotor meegewerkt aan het Interregproject FCRBE, met als doel publieke opdrachtgevers vertrouwd te maken met de integratie van hergebruik binnen aanbestedingen. Met een opensourcedocumentenset wil Rotor bouwheren de tools geven om met vertrouwen een project aan te vatten gericht op hergebruik van bouwmaterialen.  

 

Meer informatie? 
www.rotordb.org, www.opalis.eu en www.nweurope.eu/fcrbe