EXPERT LEGT UIT  


Veiligheid op werven  


Veiligheid op bouwplaatsen blijft een permanent aandachtspunt. Terwijl de focus nu vooral op persoonlijke beschermingsmiddelen ligt, moet er meer aandacht uitgaan naar het uitschakelen van risico’s in de ontwerpfase en naar collectieve beschermingsmiddelen.  

 

 

Portretfoto Willem Van Peer

Willem Van Peer manager technisch competentiecentrum Constructiv  

 


Hoe evolueert het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen? 


Sinds het begin van dit millennium daalt het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector. Tussen 2000 en 2019 werd een daling van 56% vastgesteld. Het aantal ernstige arbeidsongeval-len daalde voor diezelfde periode met 38%. Dat is een stuk minder. 


Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor arbeidsongevallen? 


Het vallen van een hoogte staat op nummer een. Het is de oorzaak van een op de drie ernstige arbeids-ongevallen. De structurele oorzaken blijven steeds dezelfde en zijn vaak het gevolg van een gewijzigde werksituatie. Op bouwplaatsen verandert er namelijk dagelijks iets, soms zelfs meerdere keren per dag. Daar komt nog bij dat er op een bouwplaats vaak arbeiders van verschillende ondernemingen actief zijn, waardoor de coördinatie van de activiteiten niet altijd evident is. 


Wat zijn de mogelijke oplossingen? 


Dit millennium werden al heel wat ingrijpende maatregelen genomen om de veiligheid op bouwplaatsen Willem Van Peer manager technisch competentiecentrum Constructiv te verbeteren. Een van de meest gekende maatregelen is de aanstelling van een veiligheidscoördinator tijdens de ontwerpfase en de verwezenlijking van een bouwproject. Die staat mee in voor het verminderen van de risico’s die voortvloeien uit co-activiteit op de bouwplaats. Studies hebben namelijk uitgewezen dat 70% van de risico’s, die verbonden zijn aan werkuitrustingen, ingebakken zitten in het ontwerp. Daarom is de rol van de veiligheidscoördinator-ontwerp zo belangrijk. Zijn mogelijkheden worden nog altijd onderbenut. 


Waaruit bestaat de aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen? 


Een dynamisch preventiebeleid is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. Dat betekent dat elk arbeidsongeval ook een juridisch gevolg heeft. Doordat er bij een bouwproject altijd verschillende partijen betrokken zijn (bouwheer, veiligheidscoördinator, architect, aannemer, …), gaat het bij een arbeidsongeval meestal om een gedeelde aansprakelijkheid, waarbij elke partij gesanctioneerd wordt in functie van zijn tekortkomingen of voor zijn ontoereikende preventiemaatregelen.  


Meer informatie? 
www.constructiv.be  

 

QR-code naar publicatie 'veilig en gezond samenwerken'

Bekijk de publicatie ‘veilig en gezond samenwerken: wie doet wat?’  

 


Tekst: Willem Van Peer, Constructiv en Wouter Bosmans, deskundige energie en bouwtechniek 
Foto: Jan Loeman