PROJECT IN DE KIJKER: SOCIAAL WONEN IN TERVANT 

 

Van dorpsschool tot woonproject 

 

Op de site van een oude dorpsschool in Tervant sloegen een koop- en huurmaatschappij de handen in elkaar voor een gemengd sociaal woonproject. De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen bouwde zes sociale huurappartementen achter de karakteristieke gevels van het voormalige schoolgebouwtje. Op een achterin gelegen terrein bouwde koopmaatschappij Vooruitzien uit Beringen nog negen koopwoningen.

 

 

Vooraanzicht huurappartementen voormalig schoolgebouw in Tervant

De huurappartementen vooraan zijn onder een kap geïntegreerd met twee bewaarde gevels van het schoolgebouw.  

 

 

Tervant was een dorp gelegen aan het Albertkanaal dat nu bij de stad Beringen (Paal) hoort. Het stadsbestuur maakte het woonproject mogelijk door het leegstaande gebouw voor 131.905 euro te verkopen aan de Kantonnale Bouwmaatschappij. Een achterin gelegen perceel, reeds in het bezit van SHM Vooruitzien, kon nu toegankelijk worden gemaakt door de verkoop van een doorsteek die nodig was. Voor de zone die als publieke ruimte zal dienen, ging kosteloos een tijdelijk recht van opstal in voege, waarmee men het recht verkreeg om andermans grond in te richten. Daarna zal de stad Beringen het goed opnieuw in het openbaar domein inlijven. Een creatieve oplossing zonder extra aankoopkosten voor de huisvestingsmaatschappijen. 

 

SHM Vooruitzien trad op als regisseur van het project. Via een onderhandelingsprocedure werd het project toevertrouwd aan SamArchitecten uit Bilzen. 

 

 

Hint naar het dorpsverleden 

 

De zes huurappartementen vooraan, elk met twee slaapkamers, zijn onder een kap geïntegreerd met twee bewaarde gevels van het schoolgebouw. Alle wooneenheden zijn bereikbaar via een centrale trappenhal en beschikken over een eigen autostaanplaats. Onder de nok van de oude kopgevel situeren zich de slaapkamers van twee duplexappartementen. 

 

Op façadearchitectuur, waarbij maar een stuk van een gebouw behouden wordt, kwam vroeger soms kritiek. Maar het is een fenomeen dat nu meer zal optreden, gezien de strenge energetische doelstellingen. Om alle buitengevels te behouden, moet er een extra interne isolatieschil komen. Daardoor neemt de vloeroppervlakte sterk af. Een integrale herbestemming van zulke gebouwen is lang niet zo evident meer. Het behoud van enkele gebouwdelen, als hint naar het verleden, kan dan een compromis zijn. 

 

 

Zicht vanuit een andere hoek op de huurappartementen in Tervant

 

 

Soberheid, eenvoud en belevingswaarde 

 

Het achterliggende koopgedeelte bestaat uit vijf woningen met drie slaapkamers en vier appartementen met twee slaapkamers. Hiervoor kozen de architecten een meer uitgesproken hedendaagse architectuur met platte daken. De vier koopappartementen staan in U-vorm rond een overdekte parkeerzone. Boven die zone bevinden zich de Het achterliggende koopgedeelte bestaat uit vijf woningen en vier appartementen. dakterrassen van de twee bovenliggende appartementen. 

 

De gelijkvloerse appartementen hebben elk achteraan een tuintje. Soberheid, eenvoud en een hoge belevingswaarde vormen de leidraad in de ontwerpen van SamArchitecten. Zowel de woningen als appartementen zijn van zonnepanelen voorzien. Individuele gasketels staan in voor de verwarming. 

 

 

Zicht op het koopgedeelte van het project.

Het achterliggende koopgedeelte bestaat uit vijf woningen en vier appartementen.  

 

 

Pastoor Graus en meester Brockmans 

 

De nieuw aangelegde binnenstraat heet de Cyriel Brockmansstraat, naar de man die jarenlang hoofdonderwijzer en directeur van de lagere jongensschool was. Voor en naast het schoolgebouw, langs de Pastoor Grausstraat, werd een groenplein aangelegd met een zitbank. De keuze voor groen compenseert de verharding bij de heraanleg van het kerkplein, even verderop in dezelfde straat. Aannemer Janssen Bouwbedrijf nv uit Bilzen voerde de werken uit voor ongeveer 2.240.000 euro, exclusief studiekosten en btw. Dat komt gemiddeld neer op net geen 150.000 euro per woongelegenheid. De aanleg van de publieke ruimte kon voor 100% worden gesubsidieerd.  

 

 

Tekst: Wouter Bosmans, deskundige energie en bouwtechniek 
Foto's: SHM's Vooruitzien en Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen