artikelafbeelding

Parkwijk Egelsvennen maakt zich klaar voor de toekomst

“Gij woont in de schoonste wijk van België!”, complimenteerde Luc Dhoore in 1975 de bewoners van de nieuwe wijk Egelsvennen. Hij was toen staatssecretaris voor Streekeconomie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Een integraal masterplan dat energie, erfgoed en samenleven combineert moet de wijk 50 jaar later een nieuw elan geven.
artikelafbeelding

(T)huis gezocht!

Via kwalitatieve en betaalbare huisvesting (kinder)armoede helpen bestrijden. Dat is de missie van het Aalsterse project (T)huis gezocht!. We spraken met voorzitter van het Kinderarmoedefonds Noël Slangen, Lieve Desmet en Renée Krol van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen en Carline Declercq en Maria Hebbelinck van vzw Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.
artikelafbeelding

“‘Aankoop goede woning’ is de weg met de minste risico’s en weerstand”

Traditioneel bouwt een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) woningen om ze daarna sociaal te verhuren. Bij ‘aankoop goede woning’ bouwt een SHM geen woning, maar koopt ze die. Ze verhuurt de woning onmiddellijk na die aankoop of na een beperkte renovatie van maximaal 17.600 euro.
artikelafbeelding

Nieuwe regels voor leegstandsbeheer

Om leegstaande sociale huurwoningen nuttig te gebruiken, kunnen ze in afwachting van de renovatie of sloop tijdelijk verhuurd worden buiten het sociale huurstelsel. Dat stelsel wijzigde op 1 maart 2022. Dominique Van Hollebeeke van Wonen-Vlaanderen vertelt er meer over.
artikelafbeelding

Welkom in de Akkerlaan

De Akkerlaan is een uitbreiding op de wijk Willebroek-stad. Een deel van de bewoners is geherhuisvest in een mix van huur en koop. Er is meer openbare ruimte zoals parkjes en waterpartijen die extra zuurstof brengen in de wijk.
artikelafbeelding

Nieuwe tool voor klimaat- en energiedoelstellingen

De VMSW lanceerde op 18 juli Renovatieplanner, een nieuwe online toepassing voor sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Daarmee wil de VMSW SHM’s ondersteunen bij het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Woonwoord sprak over Renovatieplanner met Jolien Bosmans en Veerle De Meulenaer, experten energie en bouwtechniek bij de VMSW.
artikelafbeelding

Dit was Woonwoord

In juli 2017 verscheen de eerste Woonwoord met zo’n 3308 abonnees. Daarna volgden nog 60 edities.
artikelafbeelding

Leegstaande sociale woningen als noodopvang

De oorlog in Oekraïne woedt al sinds februari en zorgde ook in Vlaanderen voor een toestroom aan vluchtelingen uit Oekraïne. We trekken naar Houtem, waar 47 Oekraïners opgevangen worden via een samenwerking van een sociale huisvestingsmaatschappij en de gemeente.
artikelafbeelding

“Hier wonen we comfortabel”

Geronimo en zijn dochter wonen sinds juli in een compacte rijwoning. Hun vorige woning moest dringend gerenoveerd worden. Er waren vochtproblemen met schimmel als gevolg, de elektriciteit viel geregeld uit en het huis was niet geïsoleerd. Een grote verbetering dus.
artikelafbeelding

Circulair BENOveren aan het Hoogbouwplein in Zelzate

In mei werd aan het Hoogbouwplein in Zelzate een fris gerenoveerd flatgebouw met 64 appartementen ingehuldigd. Huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen uit Zelzate kocht het verouderde gebouw vijf jaar geleden over van de VMSW. Daarna vond in twee renovatiefasen een totale make-over plaats.
artikelafbeelding

Nieuw agentschap Wonen in Vlaanderen start in 2023

In 2023 start ons nieuwe overheidsagentschap Wonen in Vlaanderen. Door de krachten van de VMSW en Wonen-Vlaanderen te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonactoren en lokale besturen. Toekomstig administrateur-generaal Helmer Rooze legt uit hoe Wonen in Vlaanderen het verschil kan maken.