PROCEDURE AANKOOP GOEDE WONING 

 

“‘Aankoop goede woning’ is de weg met de minste risico’s en weerstand” 

 

Wat is ‘aankoop goede woning’? 

 

Traditioneel bouwt een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) woningen om ze daarna sociaal te verhuren. Bij ‘aankoop goede woning’ bouwt een SHM geen woning, maar koopt ze die. Ze verhuurt de woning onmiddellijk na die aankoop of na een beperkte renovatie van maximaal 17.600 euro. 

 

Bij ‘goede woningen’ ligt de nadruk op de snelle verhuurbaarheid en niet op de conformiteit met de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen van de VMSW. De woningen moeten enkel voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen, al dan niet na die beperkte investering van maximaal 17.600 euro. 

 

Voor de aankoop en investeringskost kan een SHM een FS3-financiering ontvangen als ze het programmatieproces doorloopt. Daarbij is het belangrijk om de investeringskost precies in te schatten. 

 

Ervaring uit de sector 

 

Peter van Hoffelen, directeur van De Voorkempen-H.E. en Brigitte Malherbe, diensthoofd technische dienst bij De Voorkempen-H.E., vertellen ons meer. De Voorkempen-H.E. zet de laatste jaren sterk in op bouwprojecten via procedures zoals CBO, Design & Build en ‘aankoop goede woning’. “‘Aankoop goede woning’ is voor De Voorkempen de weg van de minste risico’s en weerstand. We merken dat klassieke trajecten moeilijk lopen door administratieve verplichtingen en lange procedures. Een klassiek project neemt al snel vier jaar of langer in beslag. Bij een ‘aankoop goede woning’ koop je op een veel kortere doorlooptijd een nieuwbouwwoning of een woning met een beperkte renovatie.” 

 

 

Portretfoto van Peter van Hoffelen, directeur van De Voorkempen-H.E

Peter van Hoffelen
directeur van De Voorkempen-H.E

 

Portretfoto van Brigitte Malherbe, diensthoofd technische dienst bij De Voorkempen-H.E.

Brigitte Malherbe
diensthoofd technische dienst bij De Voorkempen-H.E.

 

 

Wanneer passen jullie ‘aankoop goede woning’ toe? 

 

“We passen ‘aankoop goede woning’ toe in overleg met de gemeente. In projecten waar de gemeente bijvoorbeeld een nieuw dienstencentrum neerzet, bouwen ze binnen dezelfde aanbesteding ook woningen. In nieuwe complexen voorzien private ontwikkelaars soms sociale woningen op vraag van de gemeente. Op het einde van rit vraagt de gemeente of wij de woningen willen aankopen. 

 

Voor de gemeente is ‘aankoop goede woning’ een goede oplossing om het bindend sociaal objectief (BSO) te halen. We bespreken telkens de verschillende pistes op het lokaal woonoverleg waarbij ‘aankoop goede woning’ ook een van de mogelijke pistes is. 

 

“Bovendien werken we voor ‘aankoop goede woning’ ook samen met het SVK Het Sas. Wanneer een eigenaar bij een gemeente of het SVK aanklopt om zijn woning te verkopen, verwijzen ze door naar ons. Vaak gaat het over oudere eigenaars die het niet meer zien zitten om hun woning te verhuren. In die gevallen moet de renovatie wel beperkt zijn.” 

 

Wat zijn de voordelen en drempels? 

 

“Een klassiek traject en een ‘aankoop goede woning’ kunnen allebei met FS3-financiering, maar de tijd die we investeren in een klassiek traject kost ook geld. Door de kortere doorlooptijd is een ‘aankoop goede woning’ eigenlijk goedkoper.” 

 

“Er moet een geschikt aanbod zijn. In sommige gemeenten is er wel een aanbod, maar behaalden ze het BSO al. Dan moeten die eerst een convenant afsluiten voor extra financiering. Een andere drempel is de beperkte renovatiekost.”  

 

 

Meer informatie

Je vindt meer informatie op Woonnet in het luik verwerven en verkopen (inloggen vereist). 

 

 

Tekst: Lieselot Laureyns, directeur communicatie & beleid 
Foto’s: SHM De Voorkempen-H.E.