EXPERT LEGT UIT 

 

Nieuwe regels voor leegstandsbeheer 

 

Om leegstaande sociale huurwoningen nuttig te gebruiken, kunnen ze in afwachting van de renovatie of sloop tijdelijk verhuurd worden buiten het sociale huurstelsel. Dat stelsel wijzigde op 1 maart 2022. Dominique Van Hollebeeke van Wonen-Vlaanderen vertelt er meer over.

 

Bij grondige renovaties of in afwachting van de sloop moeten sociale huurders vaak verhuizen. Om hun leegstaande sociale huurwoningen ondertussen te benutten, kunnen ze tijdelijk verhuurd worden buiten het sociale huurstelsel. Bewoonde panden houden namelijk krakers en vandalen op afstand. En dat komt ook de leefbaarheid in de wijk ten goede. 

 

 

Portretfoto van Dominique Van Hollebeeke, beleidsmedewerker van Wonen-Vlaanderen

Dominique Van Hollebeeke, beleidsmedewerker van Wonen-Vlaanderen

 

 

Waren die aanpassingen nodig? 

 

Het oude regelgevende kader was eerder beperkt en de sector signaleerde knelpunten. Het uitgangspunt blijft dat woningen die leegstaan in afwachting van renovatie of sloop, verhuurd kunnen worden aan openbare besturen, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen of aan daarvoor erkende leegstandsbeheerders. Natuurlijke personen vervolledigen nu dat lijstje. Bovendien is een leegstandsbeheerder als tussenpersoon dan niet meer nodig. Omdat dat niet de doelgroep van sociaal verhuur is, is het niet mogelijk om via die weg sociale huurders te huisvesten. 

 

Wat is er nieuw in de wetgeving? 

 

Het huurrecht hangt af van het doeleinde van de huurwoning. Doet het pand dienst als atelier bijvoorbeeld? Dan valt de huurovereenkomst onder het gemene huurrecht. Als de woning wél als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, dan is het Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing. Op die manier krijgt de bewoner de nodige bescherming. 

 

Aangezien niet alle bepalingen van titel II van het Vlaams Woninghuurdecreet geschikt zijn voor dit type van verhuring, wijzigde de Vlaamse Regering er enkele. Vooral die over de duur van de huurovereenkomst. Voortaan kan een leegstaande woning ook tijdelijk verhuurd worden aan een sociale kandidaat-huurder. Al is het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst geen toewijzing van een sociale huurwoning aan een kandidaat-huurder.  

 

Meer informatie? 


Scan de QR-code.  

QR-code voor meer info over de nieuwe regels voor leegstandsbeheer

 

 

Tekst: Kiara Dekoninck, opleidingscoördinator 
Foto: Jan Loeman