WONEN IN VLAANDEREN, EEN THUIS VOOR IEDEREEN 

 

Nieuw agentschap Wonen in Vlaanderen start in 2023 

 

In 2023 start ons nieuwe overheidsagentschap Wonen in Vlaanderen. Door de krachten van de VMSW en Wonen-Vlaanderen te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen een nog sterkere dienstverlening bieden aan burgers, woonactoren en lokale besturen. Toekomstig administrateur-generaal Helmer Rooze legt uit hoe Wonen in Vlaanderen het verschil kan maken.  

 

‘Een thuis voor iedereen’, dat is de slogan van Wonen in Vlaanderen en een hoopvolle boodschap die vandaag ook wel onder druk lijkt te staan. Hoe zie jij de rol van Wonen in Vlaanderen? 

 

Helmer: “Een thuis voor iedereen is onze ambitie, iets waarvoor we ons met alle medewerkers van Wonen in Vlaanderen dagelijks hard inzetten. Doordat de dienstverlening van de VMSW en Wonen-Vlaanderen nu samenkomt, worden wij het enige agentschap voor alles wat met wonen te maken heeft. Werken aan een thuis voor iedereen is dus een eer, maar ook een enorm grote verantwoordelijkheid. Die willen we met ons volle vermogen opnemen.” 

 

“In elke crisis van de voorbije jaren – de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de huidige energiecrisis – stond wonen steeds centraal. Dat is logisch: wonen is een basisbehoefte, een dak boven je hoofd is een fundamentele zorg voor wie het moeilijk heeft. Dan moeten wij er als agentschap staan en mee antwoorden bieden. Zorgen dat er geen uithuiszettingen zijn tijdens de coronacrisis, mee opvang organiseren voor wie uit Oekraïne vluchtte en nu mee werken aan de beperkte indexering van de huurprijzen, zijn maar enkele initiatieven die we in deze crisisperiodes namen. Als één agentschap hoop ik dat we nog meer antwoorden op maat kunnen bieden aan onze klanten.” 

 

 

Portretfoto van Helmer Rooze   

Helmer Rooze, toekomstig administrateur-generaal van Wonen in Vlaanderen

 

 

Een van die klantengroepen zijn de toekomstige woonmaatschappijen. De huidige sociale huisvestingsmaatschappijen en -verhuurkantoren gaan nu door dit grote herstructureringstraject. Welke ondersteuning zal Wonen in Vlaanderen hen bieden? 

 

“De voorbije jaren werkten de VMSW en Wonen-Vlaanderen al intensief samen om de SHM’s en SVK’s te ondersteunen richting woonmaatschappijen. Die ondersteuning zetten we uiteraard verder. Het is niet omdat het juridische traject rond moet zijn tegen 30 juni 2023 dat elke woonmaatschappij dan al organisatorisch helemaal op punt staat. We hebben daarom niet alleen het draaiboek woonmaatschappijen, maar ook de ondersteuning bij organisatieontwikkeling via de raamovereenkomst, het communicatiepakket, het prestatiehandboek, enzovoort.” 

 

“Ik doe graag een oproep aan de SHM’s en SVK’s: aarzel niet om ons aan de mouw te trekken als we onze ondersteuning kunnen verbeteren. We willen immers geen ‘ivoren toren’ zijn.”  

 

“We zijn een partner. We willen woonactoren, lokale besturen, burgers en andere stakeholders nauw betrekken bij onze werking. Zo zorgen we ervoor dat onze ondersteuning zoveel mogelijk op maat is.” 

 

 

“Als één agentschap hoop ik dat we nog meer antwoorden op maat kunnen bieden aan onze klanten.”

 

 

Welke andere grote projecten staan op de planning in het eerste jaar van Wonen in Vlaanderen? 

 

“Er is nog zeer veel werk. De algemene betaalbaarheid van wonen moet omhoog, het aanbod voor kwetsbaren moet sterk toenemen en de kwaliteit en energiezuinigheid van alle woningen moeten omhoog richting 2050. Elke dag zullen we ons inspannen om dit, samen met onze partners, te verbeteren.” 

 

“Voor sociaal wonen zijn belangrijke projecten de nieuwe toewijzingsregels en het centraal inschrijvingsregister die allebei vanaf 1 oktober 2023 in werking treden. We zullen de woonmaatschappijen ondersteunen om deze toewijzingsraden goed te implementeren. Zelf moeten we zorgen voor een centraal inschrijvingsregister dat kandidaten een transparante, maximale toegang geeft tot hun inschrijving en het aanbod aan sociale woningen. Een stevig project met een mooie doelstelling waar we hard aan werken.” 

 

“Een ander belangrijk project is de nieuwe MijnVerbouwPremie die op 1 oktober 2022 startte en in 2023 op volle toeren moet draaien. Alle energie- en woonpremies komen samen om Vlamingen te ondersteunen bij hun renovatiewerken. Het is onze rol, samen met partners Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, om dit zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te organiseren. Die financiële ondersteuning kan immers een belangrijke hefboom zijn om de woningen in Vlaanderen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050.” 

 

Wanneer zal Wonen in Vlaanderen voor jou geslaagd zijn? 

 

“Als we een thuis voor onze medewerkers en onze klanten zijn, en we zo elke dag opnieuw ten volle kunnen werken aan een thuis voor iedereen. Daarbij moeten wij de beschikbare middelen en instrumenten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk inzetten om die basisbehoefte wonen maximaal te kunnen invullen. Ik weet alvast dat de medewerkers van Wonen in Vlaanderen daartoe hun uiterste best doen. Intern zullen we de komende maanden nog hard werken om onze nieuwe organisatie helemaal op punt te krijgen en al onze klanten zo goed mogelijk wegwijs te maken in Wonen in Vlaanderen. Ik kijk alvast uit naar de verdere samenwerking met al onze partners.”

 

Het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen lanceren we graag met jou erbij. Noteer alvast dinsdag 21 maart 2023 in je agenda: dan organiseren we een netwerkavond voor al onze partners en stakeholders in Gent ICC. 

Je vindt ons nieuwe agentschap ondertussen al op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.  

 

 

Tekst: Tine Hendrickx, coördinator externe communicatie 
Foto: Ilse Paepe