DIGITALISERING 

 

RENOVATIEPLANNER, NIEUWE TOOL VOOR KLIMAAT- EN ENERGIEDOELSTELLINGEN  

 

De VMSW lanceerde op 18 juli Renovatieplanner, een nieuwe online toepassing voor sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Daarmee wil de VMSW SHM’s ondersteunen bij het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2050. Woonwoord sprak over Renovatieplanner met Jolien Bosmans en Veerle De Meulenaer, experten energie en bouwtechniek bij de VMSW.  

 

Wat is Renovatieplanner en wat is de link met de klimaatdoelstellingen? 

 

Veerle: “De Vlaamse klimaatdoelstellingen beogen dat alle woningen energiezuinig zijn tegen 2050. Dat betekent dat ze een energielabel A moeten halen met een EPC-waarde lager dan 100. Met Renovatieplanner kunnen SHM’s een planning maken op lange termijn voor de renovatie van hun patrimonium.” 

 

Jolien: “Op basis van de gegevens in de toepassing Woningkenmerken kennen we de huidige conditiescore van elke woning van een SHM. Als je bijvoorbeeld aanduidt dat je een bepaalde woning of woninggroep wil renoveren in 2040, maakt Renovatieplanner een inschatting van de conditiescore van de woningen op dat moment, rekening houdend met de ingeplande werken. Daarnaast kan je de toekomstige EPC-waarde van elke woning berekenen en nagaan of die de doelstellingen van 2050 haalt.” 

 

 

Portretfoto van Jolien Bosmans en Veerle De Meulenaer in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Jolien Bosmans en Veerle De Meulenaer, experten energie en bouwtechniek bij de VMSW

 

 

Er bestond al een toepassing waarin SHM’s hun renovatieplannen konden maken. Waarom een nieuwe? 

 

Jolien: “De oude toepassing was een pak minder flexibel. Bovendien konden SHM’s hierin maar plannen tot 2040, waardoor we de schermen sowieso moesten aanpassen. Door te kiezen voor een volledig nieuwe tool, konden we de tijdslijnweergave integreren. De SHM’s kregen voor de start van de nieuwe toepassing de kans om de bestaande renovatieplannen aan te passen, zodat we ze mee konden migreren.” 

 

Hoe werkt de toepassing concreet? 

 

Veerle: “Je maakt een renovatieplan door woningen te selecteren en er bepaalde werken aan te koppelen. Op basis daarvan berekent de toepassing de toekomstige conditiescore en EPC-waarde van de woningen, en geeft ze een inschatting van de kostprijs van de geplande werken. De SHM kan die kostprijs nog aanpassen en krijgt vervolgens een overzicht per jaar van het budget dat nodig is om de geplande werken uit te voeren.” 

 

“Verder kan je de geplande werken visualiseren in een tijdslijn. Dat kan per woning, per wijk, per woningengroep of voor je volledige patrimonium. De tijdslijn toont per vijf jaar en in kleurencodes de evolutie van de woning(en). Als alles goed gaat, kleuren alle woningen groen in 2050.” 

 

Aan welke andere toepassingen is Renovatieplanner gelinkt? 

 

Jolien: “Momenteel aan Woningkenmerken en aan de app ‘Test EPC’ van het Vlaams Energieen Klimaatagentschap (VEKA). In de toekomst willen we de links met andere toepassingen uitbreiden. Zo willen we een koppeling leggen met het Projectportaal, zodat je vanuit een renovatieplan een nieuw woonproject kan opstarten om het plan ook effectief te realiseren. Daarnaast is het ultieme doel om, na de realisatie van een woonproject, de gegevens uit de simulatietabel te laten doorstromen naar Woningkenmerken.” 

 

“Achterliggend zijn de toepassingen al zodanig op elkaar afgestemd, dat die koppelingen makkelijk kunnen worden gelegd. De selectie van de deelwerken en van de woningen is bijvoorbeeld identiek in Renovatieplanner en Projectportaal. Ook de berekening van de toekomstige conditiescore gebeurt op dezelfde manier als bij de renovatietoets.” 

 

Zijn er nog andere toekomstplannen voor Renovatieplanner? 

 

Veerle: “Op korte termijn willen we de weergave van de tijdslijn verder verfijnen, zodat ze flexibeler te gebruiken is. Zo willen we het onder andere mogelijk maken om planningen in de tijd te verschuiven, planningen van elkaar afhankelijk te maken, de termijn van een verhuisbeweging aanpasbaar te maken, enzovoort.” 

 

“Daarnaast willen we de berekening van de degradatie van de conditiescore van een woning integreren en bouwen we aan de mogelijkheid om rapportering te genereren. Via de berekening van de degradatie zal de toepassing kunnen aangeven welke werken tot aan een grondige renovatie of vervangingsbouw nodig zijn om te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen en om de leefbaarheid van de woning te vrijwaren.” 

 

Waar kunnen gebruikers terecht met vragen over Renovatieplanner?

 

Jolien: “Via de knop ‘Meld een probleem’ in de toepassing. Daar vind je de handleiding met instructievideo’s en antwoorden op veelgestelde vragen. Toch nog een vraag? Dan kan je telefonisch of via e-mail terecht bij de helpdesk Woningkenmerken.” 

 

 

Meer informatie

Je vindt de tool via renovatieplanner.vmsw.be. (Inloggen is vereist).  


 

 

Tekst: Elsie Luppens, business owner 
Foto: Jan Loeman