ONDERSTEUNING EENOUDERGEZINNEN - STRIJDEN TEGEN (KINDER)ARMOEDE 

 

(T)huis gezocht!  

 

Via kwalitatieve en betaalbare huisvesting (kinder)armoede helpen bestrijden. Dat is de missie van het Aalsterse project (T)huis gezocht!. We spraken met voorzitter van het Kinderarmoedefonds Noël Slangen, Lieve Desmet en Renée Krol van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen en Carline Declercq en Maria Hebbelinck van vzw Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. 

 

Beeld van kind dat tekent

 

 

Kwaliteit als uitgangspunt 

 

Lieve: “Met SVK Zuid-Oost-Vlaanderen engageren we ons om elke maand een extra woning in te huren bovenop de gewone aangroei van huurwoningen. Die woning verhuren we dan aan een kwetsbaar eenoudergezin. Het is al lang duidelijk dat er een hoge woningnood is bij die doelgroep, dat zien we aan onze wachtlijsten. Maar tegelijk ervaren we dat sommige eigenaars wat koudwatervrees hebben om aan hen te verhuren. Ze vrezen voor moeilijkheden met betalingen of aarzelen om een haalbare huurprijs te aanvaarden. Onze taak is dan om vanuit onze expertise de eigenaar gerust te stellen en de obstakels weg te nemen. Eens we een woning hebben gevonden, begeleiden we de huurder.” 

 

Carline: “Wij helpen met die begeleiding en werken in stappen. De eerste stap is zorgen voor een betaalbare woning van goede kwaliteit. Daardoor valt al een belangrijke stressfactor voor de kandidaat-huurders weg. Pas daarna denken we aan ondersteuning op maat van de gezinnen. Mensen in armoede zijn vaak de weg kwijt. Hun strijd tegen armoede en de schaamte daarover vernietigt al te vaak hun zelfvertrouwen. Dat willen we hen teruggeven door hun netwerk op een duurzame manier op te bouwen.” 

 

Maria: “Beschikken over een kwaliteitsvolle woonst speelt vaak een belangrijke rol bij de bereidheid om hulpverlening te aanvaarden. We proberen mensen weer een stem te geven via allerlei initiatieven. Zo is er de buurtwerking, waarmee we mensen proberen te versterken buiten hun vertrouwde omgeving. Het is niet zo dat je met wat goede begeleiding en een dak boven je hoofd ineens heel de wereld aankan. Zoiets moet groeien.” 

 

 

Groepsfoto van Carline Declercq, Maria Hebbelinck, Renée Krol en Lieve Desmet

Carline Declercq, Maria Hebbelinck, Renée Krol en Lieve Desmet

 

 

Ideeën naar buiten brengen 

 

Renée: “We proberen ook structurele knelpunten van het woonbeleid aan te kaarten. Er is een tekort aan potentiële verhuurders. Als we onze werking aan meer mensen kunnen uitleggen, dan kunnen we ook meer woningen inhuren. Helaas leeft het stigma rond de sociale huurder nog te vaak bij eigenaars.” 

 

Noël: “Dat beeld wordt gevormd door de horrorverhalen die in de media komen. Terwijl dat vaak de buitenbeentjes zijn. Uitzonderingen worden te vaak als voorbeelden weergegeven. Woonmaatschappijen kunnen daar een belangrijke rol in spelen en dat is de kwaliteit van dit project.” 

 

Carline: “Tijdens onze netwerkmomenten komen er heel wat concrete ideeën over het woonbeleid aan bod. Zo weten we nu dat we discriminatie op de huurmarkt kunnen bestrijden met praktijktesten. Bovendien denken we na over manieren om in te grijpen op de private huurmarkt. Zoeken naar een woning brengt vaak veel emoties teweeg. Te veel teleurstelling, dat doet wat met een mens.” 

 

 

Portretfoto van Noël Slangen

 

“Dit is een voorbeeldproject met een duidelijk voelbare impact.”
Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds 

 

 

Ondersteuners ondersteund 

 

Carline: “Het project (T)huis gezocht! kwam tot stand met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Niet enkel financiële steun, maar ook inhoudelijke. Zo hielpen ze ons het project uit te tekenen, plannen toe te lichten en gaven ze ons tips over communicatie.” 

 

Noël: “Ook het Kinderarmoedefonds ondersteunt dit voorbeeldproject. Het overheidsdiscours blijft – naar onze mening – vaak steken in een theoretische benadering. Daarom gaat het fonds verder dan een theoretische benadering van een probleem én het heeft een duidelijk voelbare impact. Initiatieven zoals deze kunnen armoede of kinderarmoede nooit volledig oplossen. Maar het project doet ons nadenken over de snelste methode om kinderarmoede aan te pakken. Mensen in armoede verliezen namelijk meer dan je op het eerste gezicht denkt. Kinderen lopen bijvoorbeeld een zeer hoog risico op ontwikkelingsachterstand. Door mensen een dak boven hun hoofd te bieden, verdwijnt al heel veel stress. En vanaf dat moment worden heel wat andere zaken mogelijk.”   

 

 

Tekst: Geert Van Soom, financieel raadgever 
Foto’s: Jan Loeman, Kinderarmoedefonds en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen