Toegankelijkheidsverklaring

Web toegankelijkheidsverklaring

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen streeft ernaar haar website(s) toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.
 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.woonwoord.be.
 

Hoe leeft de VMSW de richtlijnen na?

Deze website voldoet voor 65% aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA). 
 

We hielden zoveel mogelijk rekening met de webtoegankelijkheid. Maar er zijn beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op. 
 

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

  1. Het kleurcontrast van onze turquoise knoppen is nog niet in orde. Deze website zal eind 2022 overschakelen naar een nieuw webssysteem binnen een nieuwe URL. We zorgen dat het daar in orde staat, maar herwerken de site voorlopig niet meer.
  2. Op de pagina alle nummers staan afbeeldingen van onze covers, met tekst op. Een voorleessoftware kan ze lezen, maar erdoor gaan via het toetsenbord (zonder muis) is voorlopig nog niet mogelijk. Per nummer is er een aparte pagina.
  3. Heel wat pagina's bevatten afbeeldingen. We voegen waar het kan een alternatieve tag toe.
  4. De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  5. Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 

 

Wat doet de VMSW om de toegankelijkheid te verbeteren?

De documenten die we aanbieden zijn toegankelijke pdf’s. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. U e-mailt hiervoor naar info@woonwoord.be. Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.
 

Feedback 

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op communicatie@vmsw.be.
 

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen via onze klachtenbehandelaar of op 02 505 44 12. 
 

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 23 september 2020 op. De VMSW deed dat via een zelfbeoordeling, na een grondige screening met de tool SiteImprove.
 

Deze toegankelijkheidsverklaring is herzien op 22 november 2021.