Over Woonwoord

Over Woonwoord

Woonwoord is het vakblad van de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door de VMSW en verschijnt driemaandelijks, in het midden van januari, april, juli en oktober. De bedoeling van Woonwoord is ervaringen en visies uit te wisselen, en zo bij te dragen tot een cultuur van samenwerking en dialoog. Natuurlijk levert het vakblad ook heel wat nuttige informatie over bestuur, regelgeving, activiteiten en praktijkvoorbeelden in de sector. Uit lezersonderzoek blijkt dat 94% van de lezers tevreden is over het vakblad. 
 

Praktische info

  • Verschijnt driemaandelijks (januari, april, juli, oktober)
  • 28 bladzijden
  • Prijs: gratis - enkel voor het doelpubliek
  • Bent u ook actief in sociale huisvesting en ontvangt u Woonwoord nog niet? Schrijf u in op onze abonnementen-pagina.
  • Persberichten zijn welkom op info@woonwoord.be. Wie weet inspireert het de redactie tot een artikel.
     

Hoofdredactie

Tine Hendrickx (woordvoerder)
 

Kernredactie

Chris Anseeuw (projectverantwoordelijke infrastructuur), Niko Baekelandt (projectverantwoordelijke architectuur), Isabelle Barberis (projectverantwoordelijke architectuur), Wouter Bosmans (deskundige energie en bouwtechniek), Gerd De Keyser (coördinator wonen-welzijn), Ellen De Smet (medewerker communicatie), Tine Hendrickx (woordvoerder), Lieselot Laureyns (directeur communicatie en beleid), Elsie Luppens (business owner digitale projectopvolging), Ann Reynaert (coördinator digitale communicatie), Marie Swyzen (projectverantwoordelijke infrastructuur), Niels Van Driessche (adjunct van de directeur projectfinanciering), Geert Van Soom (financieel raadgever) en Jasmien Vermote (adjunct van de directeur thesaurie)

Fotografie

Emily Ampe (expert bouwtechniek), Theo De Vos (projectverantwoordelijke infrastructuur), Jan Loeman (grafisch vormgever) en Isabelle Plancquaert (projectverantwoordelijke architectuur)

Lay-out 
Trendhuis, www.trendhuis.be
 

Verantwoordelijke uitgever
Ben Forier, Havenlaan 88, bus 94, 1000 Brussel