Woonwoord is het vakblad van de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door de VMSW en verschijnt driemaandelijks, in het midden van januari, april, juli en oktober. De bedoeling van Woonwoord is ervaringen en visies uit te wisselen, en zo bij te dragen tot een cultuur van samenwerking en dialoog. Natuurlijk levert het vakblad ook heel wat nuttige informatie over bestuur, regelgeving, activiteiten en praktijkvoorbeelden in de sector. Uit lezersonderzoek blijkt dat 94% van de lezers tevreden is over het vakblad. 
 

Praktische info

  • Verschijnt driemaandelijks (januari, april, juli, oktober)
  • 32 bladzijden
  • Prijs: gratis - enkel voor het doelpubliek
  • Bent u ook actief in sociale huisvesting en ontvangt u Woonwoord nog niet? Schrijf u in op onze abonnementen-pagina.
  • Persberichten zijn welkom op info@woonwoord.be. Wie weet inspireert het de redactie tot een artikel.
     

Hoofdredactie

Tine Hendrickx (woordvoerder)
 

Kernredactie

Chris Anseeuw (projectingenieur), Isabelle Barberis (sectorarchitect), Wouter Bosmans (hoofddeskundige studiedienst), Gerd De Keyser (verantwoordelijke wonen-welzijn), Ellen De Smet (communicatiemedewerker), Tine Hendrickx (woordvoerder), Jozefien Kiekens (juriste), Lieselot Laureyns (diensthoofd communicatie), Elsie Luppens (adjunct van het diensthoofd overheidsopdrachten), Nadja Nys (landschapsarchitect), Ann Reynaert (communicatiemedewerker), Niels Van Driessche (coördinator toewijzingen), Geert Van Soom (adjunct van de directeur) en Jasmien Vermote (adjunct van het diensthoofd thesaurie)
 

Fotografie

Martine Kinable, Jan Loeman, Isabelle Plancquaert, Gery Spirinckx en Emily Ampe
 

Redactioneel advies, eindredactie en lay-out 
Roularta Media Group, www.roulartacustommedia.be

 

Verantwoordelijke uitgever
Ben Forier, Havenlaan 88, bus 94, 1000 Brussel